Datan hyödyntämistä lisätään hallituksen periaatepäätöksellä

Uutinen 19.05.2016 14.10 fi sv en

Kuva: LVM

Digitaalisuuden edistäminen on keskeinen hallitusohjelman tavoite. Tavoitteen tueksi hallitus linjasi 19.toukokuuta 2016 periaatepäätöksessään toimet, joilla edistetään datan hyödyntämistä liiketoiminnassa.

Massadatan arvioidaan luovan Suomelle 2,1 prosentin bkt-kasvupotentiaalin vuoteen 2020 mennessä. Periaatepäätöksen toimien tarkoitus on mahdollistaa tämä kasvu luomalla edellytyksiä dataperusteiselle liiketoiminnalle ja poistamalla turhia kasvun rajoitteita.

Hallitus linjaa periaatepäätöksellä myös henkilökeskeisen datanhallinnan (omadata) toimia, sillä henkilötietojen ja ihmisten itse tuottaman datan käytöllä on kasvava merkitys taloudessa ja yhteiskunnassa.

Periaatepäätös on osa hallituksen digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseen tähtäävää kärkihanketta. Periaatepäätös esittää 39 konkreettista toimenpidettä, joilla tavoitteita dataperusteiselle kasvulle toteutetaan.