null Den omarbetade lotsningslagen preciseras genom förordning

Den omarbetade lotsningslagen preciseras genom förordning

Uutinen 29.12.2016 14.23 fi sv

Statsrådet utfärdade den 29 december en ny förordning om lotsning.

Genom den nya förordningen om lotsning utfärdas de i den ändrade lotsningslagen avsedda närmare bestämmelserna om styrsedel för lots, linjelotsbrev, dispens och de särskilda krav som gäller anordnare av lotsexamina.

De ändringar som godkändes i lotsningslagen den 22 december förutsätter att den gamla förordningen om lotsning upphävs och att en ny förordning utfärdas.

Förordningen träder i kraft samtidigt som lotsningslagen den 1 januari 2017.