Den parlamentariska arbetsgruppen: Yle-skatten för låginkomsttagare sänks

Tiedote 27.06.2017 13.27 fi sv

Kommunikationsministeriet och finansministeriet informerar

Den parlamentariska arbetsgruppen har gjort en bedömning av hur Yle-skatten fördelas mellan olika inkomstklasser och föreslår att skatten ska sänkas för låginkomsttagare. Riksdagsledamot Kaj Turunen är ordförande för arbetsgruppen som har tillsatts av kommunikationsministeriet.

Arbetsgruppen föreslår enhälligt att lagen om rundradioskatt ska ändras så att tröskeln för Yle-skatten i fortsättningen ska uppgå till 14 800 euro i stället för nuvarande 11 100 euro. Tröskeln för pensionsinkomst ska vara 14 100 euro (nu 10 300 euro). Tröskeln för dagpenningsinkomst ska vara 14 100 euro (nu 10 300 euro). Med dessa ändringar skulle uppskattningsvis cirka 400 000 personer befrias från skyldigheten att betala Yle-skatt. Samtidigt ska skatteprocenten och det maximala beloppet för Yle-skatten för fysiska personer höjas. Beslut om detaljerna fattas på hösten.

Arbetsgruppen föreslår också att indexhöjningen av Rundradion Ab:s finansiering 2019 inte ska frysas.

Dessutom föreslår arbetsgruppen att skattemodellen vid behov preciseras så att Rundradions finansiering 2019 och därefter tryggas i enlighet med gällande lagstiftning.

Den parlamentariska arbetsgrupp som leddes av riksdagsledamot Arto Satonen föreslog i juni 2016 att det inte ska göras någon indexjustering i finansieringen av Rundradion Ab åren 2017–2019. Då beslöts det dock att riksdagsgrupperna senare ska bedöma möjligheterna till en indexhöjning 2019.

Den av riksdagsledamot Kaj Turunen ledda arbetsgruppen konstaterar därtill, att framläggandet av ärendet och arbetsgruppens uppdrag inte motsvarar de tidigare godkända principerna som gäller Rundradion. Den konstaterar också att frågor som gäller Rundradion i fortsättningen ska behandlas på ett genuint parlamentariskt sätt utan förhandsvägledning från regeringen.

Ytterligare information:

arbetsgruppens ordförande Kaj Turunen, riksdagsledamot Riksdagsgruppen Nytt alternativ, tfn 050 512 0663