Det blir billigare att använda mobiltelefon inom EU

Uutinen 03.07.2012 15.14 fi sv en

Enligt Europeiska unionens nya förordning om roaming kommer mobilsamtal, textmeddelanden och mobildatatjänster att bli billigare inom Europeiska unionen från och med den 1 juli 2012.

Maximipris för samtal från utlandet är från och med början av juli 0,36 euro per minut (+ minimidebitering för uppringning under högst 30 sekunder). Maximipriset för mottagna samtal i utlandet är 0,10 euro per minut.
Pristaket för textmeddelande skickat från utlandet är 0,11 euro per textmeddelande. Det kostar ingenting att ta emot textmeddelande.

Den nya förordningen om roaming fastställer också för första gången ett pristak på konsumentpriserna för mobildata. Priset på datatjänster som används utomlands får i framtiden vara högst 0,86 euro/megabyte eller mottaget multimediameddelande.

Pristaken gäller enbart för roaming utomlands och gäller således inte samtal t.ex. från hemlandet till utlandet. Maximipriserna tillämpas automatiskt på alla kunder som inte har valt en annan roamingtaxa eller ett annat roamingpaket.

Enligt förordningen om roaming ska teleoperatören ge kunden prisinformation för mobiltjänster när denne anländer till ett annat land. Teleföretagen är också skyldiga att erbjuda sina kunder en tjänst för kostnadstak på minst ca 60 euro som garanterar att konsumtionen av mobildata (med undantag av multimediameddelanden) inte, utan kundens medgivande, överstiger ett visst kostnadstak.

Regleringen av roamingtjänster fortsätter ända till år 2022 i enlighet med den förordning som träder i kraft den 1 juli 2012. Kommunikationsverket övervakar att förordningen följs.