null Digital-tv:n i Finland fyller 10 år

Digital-tv:n i Finland fyller 10 år

Uutinen 26.08.2011 15.56 fi sv en

Det digitala tv-nätet har fungerat tio år i Finland. De första digitala tv-sändningarna såg dagsljuset den 27 augusti 2001. De analoga sändningarna lades ned i månadsskiftet augusti-juli 2007.

Tv-utbudet i antennätet har tiodubblats under den digitala eran och samtidigt har bildkvaliteten förbättrats.

Den analoga televisionen hade allt som allt fem kanaler. Numera sänds digitala tv-sändningar i tio olika kanalknippen. Sammanlagt finns det nu 53 kanaler, av vilka 14 är gratis och 39 betalkanaler. En del kanaler har redan sändningar i högupplösning och skarp-tv-sändningarna blir ständigt fler.

Statsrådet fattade beslut om att digitalisera televisionsnäten i maj 1996. De första digitala provsändningarna visades 1997.

I Finland valde man att införa den europeiska DVB-standarden, som är i bruk också i Australien och i många länder i Asien.

Kommunikationsministeriet beviljade de första koncessionerna för riksomfattande digital televisionsverksamhet i två kanalknippen 1999.

Tittarsiffrorna för de digitala sändningarna växte i takt med att hushållen skaffade sig digitalboxar för att ta emot digitala tv-sändningar med en analog tv-apparat. Kort därefter kom de första digital-tv-apparaterna ut på marknaden.

Digital-tv:n klarar sig med färre radiofrekvenser än det analoga tv-nätet. När Finland gick över till enbart digitala tv-sändningar 2007 frigjordes frekvensområdet 800 megahertz för annat bruk. Frekvensområdet anvisades för mobilnätens snabba bredband.

Ytterligare information:
kommunikationsrådet Ismo Kosonen, tfn 050 511 6601