null Digital-tv presenteras över hela landet

Digital-tv presenteras över hela landet

Tiedote 20.06.2007 14.00 sv

De analoga näten för tv-sändningar stängs lördag morgon den 1 september kl 4.00.

Övergången till digital television förbereds under sommaren genom många evenemang och kampanjer.

Digiträffpunkt-turnén arrangeras i medlet av augusti i Tavastehus, Jyväskylä, Kuopio, Tammerfors, Åbo, Uleåborg och Vasa. Sakkunniga ger goda råd åt medborgarna i frågor om digital television. Kommunikationsminister Suvi Lindén deltar i flera av evenemangen. Det finns också en möjlighet att träffa flera bekanta ansikten från tv.

Turnén är en del av programmet under den nationella Digitala veckan, som är en påminnelse i sista minuten om den kommande reformen.

Under sommaren sänder tv- och radiokanalerna många program med digitalt tema. Yle TV1 arrangerar en digital kväll onsdagen den 15 augusti.

Under tiden 17-20 augusti kan man i antennätet också gratis bekanta sig med några av de avgiftsbelagda digitalkanalerna.

Övergången till digital television lyfts också fram vid ett medborgarevenemang som hålls vid statyn Tre smeder i Helsingfors den 30 augusti till 1 september. Vid evenemanget ges information om reformen och instruktioner för vad man skall göra.

Evenemangen arrangeras av kommunikationsministeriets TV 2007 -grupp och informationsgruppen för digital-tv.


Ytterligare information:
informationsdirektör Katariina Kivistö, tfn 0400 502 128
projektchef Tauno Äijälä, TV 2007-grupp, tfn (09) 160 28620, 0400 210 251