Digitalisaation esteenä usein käytännön ongelmat

Tiedote 18.06.2014 08.47 fi sv

Suomalaiset keskisuuret yritykset olisivat valmiita ottamaan käyttöön uusia digitaalisia ratkaisuja, mutta digitalisaation tarjoamien etujen ja mahdollisuuksien hyödyntäminen on haaste, selviää liikenne- ja viestintäministeriön uudesta julkaisusta.

Tieto- ja viestintäteknologian ja erityisesti internetin kehitys on muuttanut yritysten rakenteita ja toimintaympäristöä lähes kaikilla toimialoilla. Ilmiöt kuten big data, pilvipalvelut, robotiikka ja mobiili kiihdyttävät muutoksen vauhtia ja luovat mahdollisuuksia uudenlaiseen yritystoimintaan.

- Suomi on useissa tietoyhteiskunnan tilaa ja digitaalisia valmiuksia mittaavissa tutkimuksissa digitalisaation etujoukoissa. Tarkempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, että tarjolla olevia mahdollisuuksia hyödynnetään verrokkimaita huonommin, opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru toteaa.

Ministeri pitää hyvänä, että raportissa pureudutaan siihen miksi näin on ja mitä asialle pitäisi tehdä.

- Julkisuudessa useat yritykset ja etujärjestöt korostavat, että perintöverotus on ongelma yritystoiminnan jatkuvuudelle. Osa tästä energiasta kannattaisi käyttää digitaaliseen loikkaan, sillä tulevaisuuden tuotantoketjuissa pärjäävät ne yritykset, jotka ovat ottaneet teollisen internetin mahdollisuudet täysimääräisesti käyttöönsä", ministeri Kiuru arvioi.

Kolme digitalisaation haastetta

Raportti kuvaa digitalisaation tilannetta erityisesti suomalaisissa keskisuurissa yrityksissä sekä yritysjohdon aiheeseen liittyviä mielipiteitä, odotuksia ja vaatimuksia.

Digitalisaatio nähdään mahdollisuutena tiedon hyödyntämiseen ja jalostamiseen sekä suhteellisen kilpailuedun rakentamiseen uusien markkinoiden ja tuotteiden kautta.

Käyttöönoton esteinä yritysjohtajat näkevät sen, että ICT-toimijat pyrkivät myymään usein kalliita ja raskaita IT-ratkaisuja, joiden taloudellinen hyöty ei ole riittävästi perusteltu. Myös hankintaan liittyvä kommunikaatio on vaikeaa. Vastaajat toivovatkin ICT-terminologian sijasta selkokielistä keskustelua.

Myös teknologisen kehityksen nopeus haastaa, sillä yritysjohdon kiinnostus ja ymmärrys tietotekniikkaa kohtaan on vaihteleva eikä yrityksissä useinkaan ole omia ICT-asiantuntijoita. Ratkaisuna raportissa nähdään esimerkiksi useamman yrityksen yhteiset ICT-hankinnat ja osaamisen kehittäminen.

Digitalisoitumisen haasteissa kyse ei ole yksittäisten teknologisten ratkaisujen käyttöönotosta vaan prosessista, joka edellyttää uusien toimintatapojen omaksumista. Yhtenä ratkaisuna on edetä pienin askelin toimialakohtaisten esimerkkien avulla.

Raportti perustuu pääasiassa Kauppakamariryhmän vuonna 2013 järjestämän digitalisaatiokiertueen aikana kerättyyn aineistoon.

Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisu Digitalisaatio keskisuurissa yrityksissä (LVM:n julkaisuja 14/2014) on saatavilla ministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.lvm.fi.

Lisätietoja

lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö, Kirsi Miettinen, p. 0295 34 2570