Digitalisaatiosta kaikki irti ilmailussa

Tiedote 04.09.2020 15.45 fi sv

Pienlentokone ilmassa. (Kuva: Shutterstock)

Digitaalisen tiedon hyödyntäminen avaa uudenlaisia mahdollisuuksia ilmailun kehittämiseen. Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut Digi-ilmailun työryhmän, joka arvioi, miten digitalisaatioon nojaavaa ilmailua ja siihen perustuvia uudenlaisia liikkumisen palveluita voidaan kehittää.

Digi-ilmailulla tarkoitetaan tässä yhteydessä vakiintunutta reittiliikennettä haastavaa ilmailua. Se kattaa digitaalisen tiedon hyödyntämiseen perustuvan lentokoulutuksen, harrasteilmailun, droonien lennättämisen, valvonta- ja pelastustoiminnan, ambulanssilennot, maa- ja metsätalouskäytön, lentotaksitoiminnan sekä uudenlaiset liikkumispalvelut.

Työryhmä luo kokonaiskuvan digi-ilmailun taloudellisesta merkityksestä ja arvioi, minkälainen merkitys perinteisen lentoasemaverkoston ulkopuolisilla lentoasemilla on liikkumistarpeiden ja alueellisen saavutettavuuden näkökulmasta. Finavian 21 lentoaseman lisäksi Suomessa on muun muassa Seinäjoen, Lappeenrannan ja Mikkelin kaupunkien ylläpitämät lentoasemat ja noin 60 valvomatonta virallista lentopaikkaa, joiden entistä parempaa hyödyntämistä työryhmä selvittää. 

Digi-ilmailun työryhmän puheenjohtaja on yksikön johtaja Timo Kievari liikenne- ja viestintäministeriöstä. Työryhmässä ovat mukana Finavia Oyj, FinnHEMS Oy, Lappeenrannan kaupunki, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Mikkelin kaupunki, RPAS Finland ry, Seinäjoen kaupunki, Suomen Ilmailuliitto ry, Suomen Moottorilentäjien liitto ry, Teknologiateollisuus ry ja Traffic Management Finland Group Oy sekä sisäministeriö ja puolustusministeriö.

Mitä seuraavaksi?

Työryhmän toimikausi päättyy 30.9.2020. Työn tuloksia hyödynnetään valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa. Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma koskee kaikkia kulkumuotoja. Se antaa lähtökohdat koko Suomen liikenneverkon ja liikenteen palveluiden pitkäjänteiseen ylläpitoon ja kehittämiseen vuosille 2021–2032.

Lisätietoja

Yksikön johtaja Timo Kievari, p. 0295 342 620, timo.kievari(at)lvm.fi

Rakennusneuvos Juha Parantainen, p. 0295 342 383, juha.parantainen(at)lvm.fi