Digitas koncessioner får ny ägare

Uutinen 28.09.2012 09.58 fi sv en

Statsrådet har beslutat att försäljningen av nätbolaget Digita Ab till Suomi Broadcast Networks Oy inte påverkar giltigheten för Digitas eller Digi Waves Oy:s koncessioner.

Digita är den viktigaste upprätthållaren av tv- och radionät i Finland och bolaget har två nät som täcker hela landet. Statsrådet har beviljat Digita fem nätkoncessioner för tv- och radiosändningar. Digita äger Digi Waves, som har tillstånd att sända AM-sändningar i huvudsak från Finland till utlandet.