null Digiturnauksessa etsittiin uusia virikkeitä digikehitykseen

Digiturnauksessa etsittiin uusia virikkeitä digikehitykseen

Tiedote 13.03.2015 18.10 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö järjesti ministeriöiden älystrategiatyön päätöstapahtumana digiturnauksen, jossa kehittäjät kohtasivat. Turnauksessa osallistujat, yritykset, virkamiehet ja start-up-yrittäjät, ratkaisivat yhdessä pelillisin keinoin ennalta määriteltyjä digitalisaatioon liittyviä haasteita.

Parhaaksi valittiin valtiovarainministeriön haastetta ratkaissut joukkue, joka esitti ideoita avoimien tietoaineistojen hyödyntämiseen.

Digiturnaus kisattiin 13. maaliskuuta 2015 Otaniemessä, Espoossa.

- Digitalisaatiossa on katsottava oman hiekkalaatikon ulkopuolelle, sillä kysymys on toimintatapojen muutoksesta ja erilaisten toimijoiden yhteistyöstä, sanoo opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru

Voittaneessa palveluideassa avoin data olisi helposti kaikkien saatavilla: Tarjolla olisi dataa infrasta kuin vettä hanasta.

Tuomaristo totesi idean eduksi, että se on helposti toteutettavissa ja ostettavissa, toisi yhteiskunnalle uusia kasvumahdollsuuksia ja tekniikkana mahdollisesti vientikelpoinen.

Tärkeintä turnauksessa oli kuitenkin yhteistyö yli hallinnon- ja sektorirajojen sekä uudenlaisten ratkaisutapojen kokeileminen.

- Suomella on erinomaiset valmiudet siirtyä digitalisaatiossa uudelle tasolle, mutta meiltä puuttuvat näkemykset konkreettisista toteutustavoista. Tarvitsemme yhteistyötä, jolla saamme innovaattorit, tutkimuksen tekijät, yrittäjät, kuluttajat ja viranomaiset kohtaamaan, ministeri Kiuru toteaa.

Digiturnauksen haasteiden määrittelyssä olivat mukana liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi maa- ja metsätalousministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö ja ympäristöministeriö.

Ministeri Kiuru kannustaa ministeriöitä tekemään jatkossakin poikkihallinnollista yhteistyötä digitalisaation edistämiseksi.

Ministeriöiden digiturnauksen päätuomareina toimivat opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru, strategiajohtaja Antti Joensuu (Muutoksentekijät), hallituksen jäsen Tuomo Luoma (Verkkoteollisuus ry) sekä toimittaja ja yrittäjä Sami Kuusela (Hupparihörhö).

Vuoden 2011 hallitusohjelma velvoitti jokaista ministeriötä laatimaan älystrategian omalle hallinnonalalleen. Älystrategioiden tavoitteena on edistää Suomen talouden ja tuottavuuden kasvua digitaalisten palveluiden avulla ja edistää hallinnon digitalisaatiota. Strategioiden koordinointityö annettiin liikenne- ja viestintäministeriön vastuulle.

Liikenne- ja viestintäministeriön omat älystrategiat ovat Kansallinen älyliikenteen strategia liikennepolitiikan osalta ja Kide-ohjelma viestintäpolitiikan osalta. Ministeriöiden digiturnaus on samalla Kide-ohjelman päätös.

Turnauksen ministeriölle järjesti Innovaatiomestarit.

Digiturnauksesta voi käydä keskustelua Twitterissä hastagilla #digiturnaus

Lisätietoja:

ylitarkastaja Emil Asp, p. 0295 34 2498