DNA Oyj:n verkkotoimilupia ei peruuteta

Tiedote 08.08.2019 13.13 fi sv en

5G masto (Kuva:Shutterstock)

Valtioneuvosto ei peruuta DNA Oyj:lle ja sen tytäryhtiölle DNA Welho Oy:lle myönnettyjä tele- ja tv-toiminnan verkkotoimilupia toimiluvanhaltijan määräysvallan muutoksen seurauksena. Valtioneuvosto päätti asiasta 8. elokuuta 2019.

Määräysvallan muuttuminen liittyy norjalaisen Telenor Group:in halukkuuteen ostaa 54 prosenttia DNA Oyj:n osakkeista.

DNA Oyj tarjoaa matkaviestinpalveluita, kiinteän verkon palveluita sekä televisioverkkopalveluita koko Manner-Suomen alueella. Yhtiöllä on verkkotoimiluvat teletoimintaan useilla eri taajuusalueilla. Lisäksi yhtiön tytäryhtiöllä Welho Oy:llä on verkkotoimilupa harjoittaa televisiotoimintaa digitaalisessa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa.

Valtioneuvoston päätös koskee sähköisen viestinnän palveluista annetun lain nojalla myönnettyjä verkkotoimilupia. Valtioneuvosto katsoo, ettei ole syytä epäillä, ettei verkkotoimiluvan nojalla harjoitettava toiminta jatkuisi toimilupaehtojen ja lain säännösten mukaisena.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Katariina Vuorela, p. 0295 34 2029