Takaisin

Edistä kokeilukulttuuria – Kerro ideasi 5.9. mennessä!

Edistä kokeilukulttuuria – Kerro ideasi 5.9. mennessä!

Uutinen 09.07.2015 13.21 fi

Hallitusohjelman mukaisesti kokeilukulttuuri on yksi toimintatapojen uudistamisen kulmakivistä. Kokeilutoiminnan ja kokeilukulttuurin tukemiseksi kootaan kansalaisilta ja yhteisöiltä ideoita siitä, millaisia kokeiluja valtioneuvoston tulisi toteuttaa ja tukea. Myös kaikki kokemukset parhaillaan meneillään olevasta kokeilutoiminnasta ovat arvokkaita ja voivat antaa ideoita uudenlaiselle toiminnalle.

Hallitus haastaa kansalaiset ja yhteisöt kertomaan ideoitaan uusista toimintatavoista, digitaalisista ratkaisumalleista ja kokeiluista. Otakantaa.fi -palvelussa on avattu digitaalinen ideapaja, jossa ideoita, ajatuksia ja konkreettisia kehitysehdotuksia voi vapaasti tuoda esille. Kerro ideasi 5.9.2015 mennessä!