null Eduskunta keskusteli liikennepoliittisesta selonteosta

Eduskunta keskusteli liikennepoliittisesta selonteosta

Uutinen 19.06.2012 16.53 fi

Eduskunta käsitteli täysistunnossaan 19. kesäkuuta liikennepoliittista selontekoa. Selonteossa linjataan liikennepolitiikkaa vuosille 2012-2022. Käsittelyn pohjana oli liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Mietinnössä ja samoin eduskunnassa pidetyissä puheenvuoroissa korostettiin pitkäjänteisyyden välttämättömyyttä liikennepolitiikan suunnittelussa. Selonteosta äänestetään 21. kesäkuuta.

Liikenneministeri Kyllönen totesi omassa puheenvuorossaan valmistelun olleen avointa. Keskustelu selonteosta eduskunnasssa on ollut pääosin myönteistä. Monet selonteon tavoitteet ovat jo työn alla liikenne- ja viestintäministeriössä, esimerkiksi meriliikenne- ja lentoliikennestrategioiden valmistelu on alkamassa.