null Ehdotus liikennepoliittiseksi selonteoksi kommentoitavana

Ehdotus liikennepoliittiseksi selonteoksi kommentoitavana

Tiedote 06.03.2012 15.17 fi sv en

Liikenne- ja viestintäministeriön ehdotus liikennepoliittiseksi selonteoksi on lähetetty sidosryhmille kommentoitavaksi. Kommentteja pyydetään 12. maaliskuuta mennessä. Selonteossa määritellään liikennepolitiikan linjaukset ja toimenpideohjelma vuoden 2022 loppuun sekä liikennepoliittinen visio ja tahtotila vuodelle 2030.

Selonteossa tarkastellaan liikennepoliittisia kysymyksiä hallitusohjelman mukaisesti erityisesti maankäytön, asumisen, palvelurakenteiden, kestävän kehityksen ja elinkeino- ja aluekehityksen edellytykset huomioon ottaen.

Selonteossa linjataan muun muassa liikennesektorin rahoituksen ja liikenteen ohjaamisen periaatteita, suurten ja kasvavien kaupunkiseutujen erityiskysymyksiä ja Venäjän liikenteen kasvuun varautumista.

Selonteon sisältöjä on työstetty 12 osaprojektissa, joihin on osallistunut liikennehallinnon ja liikenneasioiden kannalta keskeisten ministeriöiden asiantuntijoita. Samanaikaisesti selonteon valmistelun kanssa on ollut käynnissä lukuisia muita selvitysryhmiä, joiden asioita on selonteossa käsitelty vain yleisellä tasolla.

Selonteon valmistelua ohjaa hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittinen ministerityöryhmä liikenneministeri Merja Kyllösen johdolla. Ministerityöryhmän työn tukena on virkamiehistä koostunut ryhmä. Lisäksi liikennehallinnon sidosryhmät ovat olleet tiiviisti mukana selonteon valmistelussa.

Liikennepoliittinen selonteko on tarkoitus antaa eduskunnalle huhtikuussa 2012.

Lisätietoja:

liikenneministerin erityisavustaja Sauli Hievanen, p. 0400 165 004
liikenneneuvos Piia Karjalainen p. 040 500 6410