Ehdotus Suomen logistiikkastrategiaksi luovutettiin

Uutinen 04.06.2010 10.10 fi sv

Logistiikan kehittämisen tavoitteena on, että yritykset voivat menestyä ja kasvaa Suomessa, uusia yrityksiä syntyy ja kansainväliset yritykset sijoittavat toimintojaan tänne.

Näin linjasi Logistiikkafoorumi, joka luovutti 4.6. ehdotuksen Suomen logistiikan tulevaisuuden suuntaviivoiksi liikenneministeri Anu Vehviläiselle. Foorumin tekemää ehdotusta käytetään pohjamateriaalina hallituksen Suomen logistiikkastrategian valmistelussa.

Elinkeinojen tulee menestyä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ympäristöstä ja ihmisten hyvinvoinnista huolehtien. Julkisen vallan päätöksenteossa on otettava huomioon kaikenlaiset elinkeinoelämän tarpeet, unohtamatta kuitenkaan ihmisiä ja luontoa.

Logistiikkafoorumi painotti esityksessään, että julkinen valta vaikuttaa logistiikan toimintaympäristön muovautumiseen muun muassa lainsäädännöllä ja infrastruktuurilla. Kun hallitus laatii logistiikkastrategiaa, haasteena ovat hyvin monimutkaiset syy-seurausketjut. Samat "ulkoiset" toimintapuitteet voivat johtaa täysin erilaisiin logistisiin ratkaisuihin. Toisaalta olosuhteista riippumatta logistinen järjestelmä voi olla tehokas tai tehoton.

Strategiassa määritetään julkisen vallan toiminta-alueet. Siinä hahmotellaan tavoitteeseen pääsyä edistäviä asioita ja valintoja sekä kuvataan asioita, jotka ovat esteenä tai hidasteena tälle pyrkimykselle.