Elektroniska registreringsintyg införs i november

Tiedote 15.10.2015 13.44 fi sv

I mitten av november frångår man pappersversionerna av registreringsintyg. I hemlandet ska bilens registeruppgifter kontrolleras via elektroniska datasystem, medan man i utlandet ska ha med sig intyget i pappersformat under körning. En utskrift fås avgiftsfritt från Trafiksäkerhetsverket Trafi.

När det gäller bussar, lastbilar och släpvagnar ska ett registreringsintyg i pappersformat medföras i fordonet fram till utgången av 2016. Efter detta är intygen elektroniska också i fråga om tung trafik.

Ändringen av fordonslagen och tillhörande förordning av statsrådet träder i kraft den 16 november.

Ytterligare information
Silja Ruokola, regeringsråd, tfn 0295 342 367