null ELY-keskuksille 40,83 miljoonaa joukkoliikenteen rahoitukseen

ELY-keskuksille 40,83 miljoonaa joukkoliikenteen rahoitukseen

Tiedote 20.01.2011 13.57 fi

Valtion vuoden 2011 talousarviossa on varattu 40,83 miljoonaa euroa alueellisen joukkoliikenteen ostoihin, paikallisen liikenteen avustuksiin, hintavelvoitteisiin ja alueellisen joukkoliikenteen kehittämiseen. Määräraha kiintiöidään yhdeksälle täyden palvelun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle eli ELY:lle.

Valtioneuvosto päätti rahoituksesta yleisistunnossaan 20. tammikuuta.

Vuoden 2011 alueellisen runkoliikenteen ostojen rahoitustarve on 27,3 miljoonaa euroa ja kaupunkimaisen paikallisliikenteen 8,2 miljoonaa euroa. Kaupunki-, seutu- ja työmatkalippujen määrärahatarve on yhteensä 17 miljoonaa euroa. Joukkoliikenteen kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimushankkeiden rahoitustarve on noin 1,5 milj. euroa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten esitys vuoden 2011 määrärahatarpeeksi oli 54 miljoonaa euroa, mikä on noin 13 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2011 valtion talousarviossa varattu määräraha.

Määrärahakiintiöinnin valmistelussa on huomioitu vuoden 2010 määrärahan toteutunut käyttö,
vuodelle 2011 siirtyvä määräraha sekä ELY-keskusten omat laskelmat ja perustelut vuoden 2011 alueen määrärahatarpeesta. Valmistelussa painopisteenä on ollut peruspalvelutason yhdenvertainen toteutuminen alueilla sekä tuen vaikuttavuus joukkoliikenteen matkustajamääriin ja kulkumuoto-osuuteen.

Liikennevirasto selvitti ministeriön pyynnöstä, millä perustein alueellisen joukkoliikenteen määrärahat tulee kiintiöidä. Liikennevirasto on kuullut asian valmistelun yhteydessä toimivaltaisia elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia sekä Hämeenlinnan, Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseutuja.

Määrärahakiintiöt on jaettu Liikenneviraston tekemässä ehdotuksessa ELY-keskuksille kiintiöintiin hyväksyttyjen laskennallisten rahoitustarpeiden suhteessa. Kiintiöinnissä on varmistettu, että jokaisella ELY-keskuksella on siirtyvät määrärahat huomioon ottaen käytettävissä vuonna 2011 vähintään 90 prosenttia vuoden 2010 toteutuvasta määrärahan käytöstä.

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Mikael Nyberg, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 09 160 28474
Johtaja Pekka Rintamäki, Liikennevirasto, p. 020 637 3922