null ELY-keskusten liikenteen vastuualueeseen suunnitellaan muutoksia

ELY-keskusten liikenteen vastuualueeseen suunnitellaan muutoksia

Tiedote 27.01.2015 16.15 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö ja Liikennevirasto tiedottavat


Liikennevirastossa suunnitellaan muutoksia elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten liikenteen vastuualueen toimintamalliin. Maanteiden hoidon, ylläpidon ja alueellisten investointien hankinnat on tarkoitus keskittää neljälle suuralueelle. Tästä valmistelulinjauksesta on sovittu liikenne- ja viestintäministeriön kanssa.

Muutoksen tarkoituksena on ELY-keskusten liikenteen vastuualueiden henkilömäärän tasoittaminen ja ELY-keskusten elinvoiman turvaaminen. Muutos liittyy ELY-keskusten ja työ- ja elinkeinoministeriön yt-neuvotteluihin, jotka saatiin päätökseen 14. tammikuuta. Yt-neuvottelujen taustalla on hallituksen rakennepoliittinen ohjelma, joka sisältää kasvupanostuksia ja valtion talouden sopeuttamispaketin. Osana hallituksen päättämiä sopeutustoimia ja julkisen talouden kestävyysvajeen korjaamista ELY-keskuksille kohdennettiin 33 miljoonan euron säästöt vuosille 2015-2018.

Neljäksi maanteiden hoidon, ylläpidon ja alueellisten investointien hankinnasta vastaavaksi suuralueeksi on esitetty seuraavia alueita:
- Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten alue, vastuu-ELYnä Kaakkois-Suomen ELY-keskus
- Varsinais-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan ELY-keskusten alue, vastuu-ELYnä Varsinais-Suomen ELY-keskus
- Keski-Suomen ja Pohjois-Savon ELY-keskusten alue, vastuu-ELYnä Keski-Suomen ELY-keskus
- Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskusten alue, vastuu-ELYnä Lapin ELY-keskus


Hankinnat kattavat urakoiden valmistelun, kilpailuttamisen ja toteutuksen aikaisen toiminnan.

Määrärahat jaettaisiin jatkossa edelleen yhdeksälle ELY-keskukselle, joiden liikenteen vastuualueiden tehtävänä on mm. hankintaprosessia edeltävä tienpidon suunnittelu sekä toteutuskohteiden valinta ja ajoitus. Alueen kehittämisen näkökulmasta keskeisimmät liikenteen tehtävät ja päätösvalta jäisivät edelleen kaikkien yhdeksän ELY-keskuksen tehtäviksi. Tällaisia tehtäviä ovat mm. palvelutason määrittäminen, tienpidon suunnittelu ja ohjelmointi, hankesuunnittelu ja kunnossapidon suunnittelu.

Valmistelutyö jatkuu Liikennevirastossa. Muutokset esitetään tehtäväksi 1.1.2016 alkaen. Muutokset edellyttävät ELY-keskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muutosta.


Lisätietoja:
liikenneneuvos, yksikön päällikkö Sabina Lindström, p. 0295 34 2576