Esteettömyys huomioitava digitaalisissa liikennepalveluissa

Uutinen 24.01.2017 11.58 fi

Liikenne- ja viestintäministeriössä on selvitetty, miten esteettömyyttä voitaisiin edistää MaaS-palveluissa. Liikenteen digitaalisia palveluita kehittäville tahoille on tärkeää saada tietoa esteettömyydestä mahdollisimman pian, jotta asia osataan ottaa huomioon jo palveluja kehitettäessä.

MaaS-palveluilla (Mobility as a Service, liikkuminen palveluna) tarkoitetaan pääasiassa mobiilisovelluksen avulla kuluttajille tarjottavia liikennepalvelujen kokonaisuuksia. MaaS-palvelussa voidaan yhdistää ja välittää yhden tai useamman liikenteenharjoittajan tarjoamia matkoja.

Selvityksessä todetaan, että digitaalisten palvelujen suunnittelussa tulisi pyrkiä esteettömiin käyttöliittymiin heti alusta alkaen, jotta varmistetaan, että mahdollisimman moni voi käyttää palvelua. Liikennevälineiden ja -infran esteettömyystietojen tulisi olla muiden MaaS-palvelujen edellyttämien tietojen mukana avoimessa datassa, jotta tieto esteettömyydestä voi siirtyä kuluttajien käyttöön.

Tarvitaan myös lisäpalveluja niille, jotka eivät pysty käyttämään digitaalisia palveluja. Jotta toimimisesteiset ja iäkkäät henkilöt uskaltautuisivat laajasti käyttämään MaaS-palveluita, tarvitaan alussa kannustustoimia.

Nämä toimenpide-ehdotukset on tarkoitettu erityisesti liikenteen digitaalisia palveluja kehittäville tahoille, mutta ne koskevat monilta osin myös perinteisiä liikennepalveluja, joissa palvelun tuottaja tai järjestäjä itse myy matkan asiakkaalle.

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan parhaillaan toimenpideohjelmaa liikenteen ja viestinnän digitaalisten palveluiden esteettömyydestä. Se valmistuu huhtikuussa 2017.