null Etäluotsaus mahdolliseksi digitaalisen tiedon avulla - lakimuutos tarpeen

Etäluotsaus mahdolliseksi digitaalisen tiedon avulla - lakimuutos tarpeen

Tiedote 16.02.2018 15.30 fi sv en

Luotsauslakia halutaan muuttaa. Muutoksella mahdollistettaisiin kokeilut, joissa luotsi voisi Liikenteen turvallisuusviraston Trafin myöntämällä luvalla hoitaa tehtäviään aluksen ulkopuolelta. Luotsausta aluksen ulkopuolella kutsutaan kansainvälisesti myös etäluotsaukseksi.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja asiaa koskevasta hallituksen esityksestä. Lausuntojen määräaika on 19.3.2018.

Nyt ehdotettava lainmuutos sisältää säännökset etäluotsauksen vaatimista tiedoista ja niiden jakamisesta. Tavoitteena on mahdollistaa uusien teknologioiden sekä toiminnan kannalta keskeisen tiedon laajempi hyödyntäminen luotsauksessa. Etäluotsauskokeiluista saadut kokemukset edistävät merenkulun automatisaatiota ja digitalisaatiota.

Ehdotuksen mukaan lupa luotsauspalvelun kokeiluihin voitaisiin myöntää ainoastaan, jos kokeilu ei aiheuttaisi vaaraa alusliikenteen turvallisuudelle taikka haittaa ympäristölle tai muulle alusliikenteelle. Tällä hetkellä luotsauslaki edellyttää, että luotsi toimii fyysisesti aluksessa.

Luotsauspalveluiden kokeilut mahdollistaisivat uusien teknologioiden testausta todellisissa väyläolosuhteissa. Kokeiluissa voitaisiin määrittää ja harjoitella toimintamalleja, tekniikoita ja digitaalisen tiedon jakamista. Nämä mahdollistavat tulevaisuudessa turvallisen luotsauksen ilman, että luotsi nousee alukseen. Luotsauksen automatisointia ei tässä esityksessä ehdoteta.

Lakiehdotuksessa käytetään termiä ”luotsaus aluksen ulkopuolella”, jota on kansainvälisesti kutsuttu myös etäluotsaukseksi (remote pilotage) ja maista tapahtuvaksi luotsaukseksi (shore-based pilotage). Näitä termejä ei kuitenkaan ole selkeästi määritelty ja niillä voidaan tarkoittaa useita erilaisia tapoja toteuttaa luotsausta aluksen ulkopuolelta.

Nyt lausuntokierrokselle lähetetty esitys tukisi hallitusohjelman tavoitetta kokeilukulttuurin käyttöönottamisesta ja digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentamisesta. Lisäksi se toteuttaisi uutta ja edistyksellistä tietopolitiikkaa liikenteen toimialalla.

Mitä seuraavaksi?

Lakiluonnoksen lausuntoaika päättyy 19.3.2018. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset. Lausuntopyyntö on julkaistu netissä osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausunnon antaminen edellyttää rekisteröitymistä ja kirjautumista palveluun. Lausuntoja voi selata ilman rekisteröitymistä.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Katariina Vuorela, puh. 0295 34 2029, katariina.vuorela@lvm.fi

Ylitarkastaja Olli Lehtilä, puh. 0295 34 2106, olli.lehtila@lvm.fi