Etelä-Afrikan viestintäministeri Yunus Carrim on vierailulla Suomessa

Uutinen 22.10.2013 15.38 fi

Ministerit Pia Viitanen ja Yunus Carrim (Kuva: LVM)

Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen keskusteli Etelä-Afrikan viestintäministeri Yunus Carrimin kanssa tämän Suomen vierailulla. Keskustelun aiheita olivat muun muassa sähköisen viestinnän turvallisuus sekä digitaaliset palvelut ja innovaatiot.

Ministeri Viitanen kertoi tapaamisessa muun muassa Suomessa tehdyistä ratkaisuista ja päätöksistä, joilla ylläpidetään ja kehitetään tietoliikenne- ja viestintäalan toimintaedellytyksiä.

Esimerkkinä Viitanen nosti esille avoimen datan merkityksen digitaalisen kehityksen keskeisenä vauhdittajana. Hän kertoi, että Suomessa julkisen sektorin tietoaineistojen saatavuus näyttäisi synnyttävän uutta liiketoimintaa ja tehostavan hallintoa ja sen läpinäkyvyyttä.

Keskustelussa ministeri Viitanen korosti myös Suomea maana, jossa viestinnän luottamuksellisuus, kansalaisten yksityisyyden suoja ja sähköisen tiedon luotettavuus ovat tärkeitä toiminnan perusteita. Periaatteista on ollut hyötyä muun muassa siinä, että kansainväliset tietoliikennealan yritykset ovat huomioineet Suomen hyvänä investointikohteena.

Ministerit tapasivat Helsingissä 22. lokakuuta 2013.