null EU hyväksyi Suomen investointituen alusten rikkipesureille

EU hyväksyi Suomen investointituen alusten rikkipesureille

Tiedote 24.01.2013 11.03 fi sv en

Euroopan komissio hyväksyi 23. tammikuuta 2013 Suomen alusinvestointien ympäristötukea koskevaan valtiontukiohjelmaan esitetyt muutokset. Muutosten myötä investointituki voidaan kohdistaa alusten pakokaasupäästöjen puhdistusteknologioiden, erityisesti rikkipesureiden, jälkiasentamiseen.

- Olen iloinen, että komissio hyväksyi tukiohjelmamme. Rikkipesureihin suunnattava investointituki on yksi keino rikkisääntelystä syntyvien haasteiden ratkaisemiseksi. Pidän investointitukea tärkeänä, sillä sen avulla voimme samalla parantaa merenkulun ympäristönsuojelua, edistää ympäristöteknologian kehittämistä ja työllisyyttä sekä auttaa merenkulkuelinkeinoa sopeutumaan rikkisääntelyyn, liikenneministeri Merja Kyllönen toteaa tyytyväisenä.

Liikenne- ja viestintäministeriö esitti vuoden 2012 budjettineuvotteluissa 30 miljoonan euron investointitukea alusten päästövähennysteknologioiden jälkiasentamiseen.

Voimassa oleva alusten ympäristöinvestointitukia koskeva valtioneuvoston asetus kattaa uudisalusinvestoinnit. Asetusta muutetaan nyt kattamaan myös päästövähennysteknologioiden jälkiasennus. Tarkoituksena on järjestää jälkiasennustukia koskeva haku vuoden 2013 aikana. Tukiohjelma on voimassa vuoden 2014 loppuun saakka.

EU:n hyväksymän tukiohjelman puitteissa voidaan tukea muun muassa rikkipesureiden jälkiasennuksia siten, että valtion tukiosuus on maksimissaan 50 prosenttia.

Komissio pitää Suomen toimintaa hyvänä esimerkkinä siitä, miten valtiot voivat ennakoida ja sopeuttaa toimintaansa direktiivien mukaisiksi.

Marraskuussa 2012 annetulla EU:n rikkidirektiivillä otetaan EU:n lainsäädäntöön kansainvälisessä merenkulkujärjestö IMO:ssa vuonna 2008 hyväksytyt alusten rikkipäästöjä koskevat rajat. Rikkipäästöjen erityisalueilla, joihin myös Itämeri kuuluu, alusten polttoaineiden rikkipitoisuus saa olla korkeintaan 0,1 prosenttia vuonna 2015. Direktiivin mukaan muun EU:n alueella päästöraja laskee yhteen prosenttiin vuonna 2020.

Lisätietoja:

erityisavustaja Sarianne Hartonen, p. 0295 34 2325
erityisasiantuntija, yksikön päällikkö Tero Jokilehto, p. 0295 34 2568, 040 535 0574
kansainvälisten asioiden neuvos Laura Eiro, p. 0295 34 2668, 040 096 9293