null EU:lta päätös verkkovierailumaksuista

EU:lta päätös verkkovierailumaksuista

Uutinen 30.06.2015 16.01 fi

iPad junassa (Kuva: Rodeo)

EU-komissio, Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat 30. kesäkuuta 2015 hyväksyneet euroopanlaajuista yhtenäistä telemarkkinaa kokevan lakiesityksen. Esitys takaa yhtenäiset ja kohtuulliset verkkovierailumaksut ja verkkoneutraliteetin.

- Hyvä, että asiassa on päästy ratkaisuun. Kuluttajalle päätös tarkoittaa, että EU:n alueella matkapuheluista, tekstiviesteistä ja mobiilidatan käytöstä maksetaan saman verran kuin kotimaassa. Myös hintatietoisuus lisääntyy ja mahdollisuus yllätyslaskuihin vähenee, sanoo yksikön johtaja Laura Vilkkonen liikenne- ja viestintäministeriöstä.

- Mobiilidatasta laskutetaan Suomessa huomattavasti eri tavoin kuin muualla Euroopassa. Suomessa on käytössä tasahinnoitteluun perustuva malli, eli samalla kuukausimaksulla voi käyttää mobiilidataa rajattomasti.

- Nyt tehty verkkovierailumaksuja koskeva päätös saattaisi olla teleyrityksille vaikea, jollei tässä kompromississa olisi samaan aikaan huolehdittu myös tukkutason hinnansääntelystä teleyritysten välillä. Vielä saamme kuitenkin tehdä asetuksen yksityiskohtien kanssa töitä, jotta kompromissi varmasti takaa myös suomalaisille teleyrityksille kohtuullisen lopputuloksen, Vilkkonen jatkaa.

Asetuksen valmistelussa on edelleen avoimena hinnoittelua koskevia yksityiskohtia, joilla on vaikutus kotimaan hinnoitteluun. Ministeriön tavoite on minimoida mahdolliset negatiiviset vaikutukset. Suomalaisen kuluttajan kannalta on yhtä lailla tärkeä huolehtia liittymien edullisesta hinnoittelusta kotimaassa kuin ulkomailla.

Verkkovierailumaksut EU:n alueella poistuvat kokonaan 15. kesäkuuta 2017.

Tänään syntynyt päätös takaa myös verkkoneutraliteetin EU:n alueella. Jatkossa teleoperaattori ei saa rajoittaa käyttäjän vastaanottamaa sisältöä, esimerkiksi tarjoamalla pääsyn vain omiin sisältöpalveluihin. Vastaava säännös on ollut Suomen lainsäädännössä jo pitkään.