EU-maat harjoittelivat verkkohyökkäysten torjuntaa

Uutinen 12.11.2010 09.19 fi

EU:n tietoturva-asiantuntijat ovat testanneet valmiuksiaan ensimmäisessä Euroopan laajuisessa verkkohyökkäyssimulaatiossa 4. marraskuuta. "Cyber Europe 2010" pyrki torjumaan kuviteltuja hakkerointiyrityksiä lamauttaa kriittiset verkkopalvelut useissa EU:n jäsenvaltioissa.

Harjoitus pohjautui kuviteltuun tilanteeseen, jossa Euroopan maiden välisten internetyhteyksien toiminta lakkaa vähitellen tai rajoittuu tuntuvasti. Pahimmassa tapauksessa käytöstä jäisivät pois käytännössä kaikki tärkeimmät maiden väliset yhteydet Euroopassa.

Tällaisessa tilanteessa kansalaisten, yritysten ja julkisten elinten olisi vaikea päästä kriittisiin verkkopalveluihin kuten sähköisiin viranomaispalveluihin, ellei lamaantuneiden yhteyksien liikennettä reititettäisi uudelleen. Harjoitus edellytti kaikilta siihen osallistuvilta jäsenvaltioilta yhteistyötä kuvitteellisen kriisin torjunnassa.

Verkkoturvaharjoituksella on tarkoitus parantaa jäsenvaltioiden valmiuksia puuttua verkkohäiriöihin ja testata viestintäyhteyksiä ja menettelyjä laajamittaisen todellisen verkkohyökkäyksen varalta.

Sillä testataan, millä tavoin osallistuvien maiden yhteyspisteet, viestintäkanavat ja niissä harjoitettava tiedonsiirto vastaavat vaatimuksia ja miten hyvin jäsenvaltiot ovat selvillä kumppaneidensa rooleista ja tehtävistä muissa jäsenvaltioissa.

Harjoitukseen osallistui 30 Euroopan maata, joista 22 etsi aktiivisesti ratkaisuja ja kahdeksan toimi tarkkailijoina. Kaikkiaan asiantuntijoita oli 70 julkisen sektorin toimijalta. Yhteydenottoja maata kohden oli satoja. Harjoituksen johtokeskuksessa Ateenassa oli harjoitusta ohjaamassa noin 50 asiantuntijaa.

Suomi on TIETO-harjoituksillaan harjoitellut mm. kyberhyökkäyksiin varautumista yksityisen sektorin kanssa.

Lisätietoja
viestintäneuvos Kari T. Ojala, p. 09 160 28725