EU:n digipalvelusäädös lisäisi internetin palveluntarjoajien vastuullisuutta

Tiedote 25.11.2021 14.38 fi sv en

(Kuva: Shutterstock)

EU:n kilpailukykyministereistä koostuva neuvosto on hyväksynyt 25. marraskuuta 2021 digipalvelusäädöstä (Digital Services Act, DSA) koskevan neuvoston yleisnäkemyksen. Asetusehdotuksen käsittely jatkuu EU:ssa ja ehdotuksesta käytävien kolmikantaneuvottelujen on tarkoitus alkaa Ranskan puheenjohtajuuskaudella alkuvuodesta 2022.

Asetusehdotuksella halutaan lisätä internetin välityspalvelujen turvallisuutta ja avoimuutta käyttäjille.

Ehdotuksen tavoitteena on lisätä internetin välityspalvelujen kuten verkkoalustojen ja pilvipalvelujen tarjoajien huolellisuusvelvollisuuksia, jotka liittyvät esimerkiksi laittomaan sisältöön palvelussa.

Tämä tarkoittaa muun muassa palveluntarjoajan velvollisuutta mahdollistaa laittoman sisällön ilmoittaminen palveluissaan sekä velvollisuutta käsitellä ilmoituksia laittomasta sisällöstä. Palveluntarjoajan tulisi myös ilmoittaa palvelun käyttäjälle, kun hänen tuottamaansa sisältöä poistetaan palvelusta.

Lisäksi tavoitteena on kannustaa palveluntarjoajia itsenäisiin toimiin, jotta laitonta sisältöä ei olisi niiden palveluissa tai sitä olisi mahdollisimman vähän.

Verkon markkinapaikkojen ylläpitäjälle tulisi velvollisuus tunnistaa ja kerätä perustiedot sen alustalla toimivista elinkeinonharjoittajista sekä tiedottaa alustallaan tietoonsa tulleista laittomista tuotteista tai palveluista.

Erittäin suurille, yli 45 miljoonan EU-käyttäjän verkkoalustoille ja hakukonepalveluille tulisi velvollisuus esimerkiksi kartoittaa palvelujensa järjestelmäriskit. Erittäin suurten toimijoiden tulisi myös lisätä avoimuutta käyttämiensä sisällön suosittelujärjestelmien ja verkkomainonnan osalta.

Suomi on korostanut asetusneuvotteluissa erityisesti sananvapauskysymyksiä, alkuperämaaperiaatetta palveluntarjoajien valvonnassa sekä mahdollisten sanktioiden selkeyttä ja suhteellisuutta velvoitteita rikottaessa.

Suomeen sijoittautuneita palveluntarjoajia valvoisi Suomessa nimettävä kansallinen viranomainen, joka tekisi yhteistyötä toisten jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa ja osallistuisi perustettavan Euroopan digitaalisten palvelujen lautakunnan työhön.

Mitä seuraavaksi?

Euroopan parlamentin mietintöä digipalvelusäädöksestä odotetaan tammikuussa 2022, minkä jälkeen kolmikantaneuvottelut neuvoston, komission ja Euroopan parlamentin kesken voivat alkaa tavoitteena lopullinen digipalvelusäädös.

Lisätietoja

viestintäneuvos Kreetta Simola, 050 568 7155

yksikön johtaja Emil Asp, 040 509 9757

erityisasiantuntija Sirpa Sillstén, 050 469 8344