EU:n liikenneministerit kannattavat lentoyhtiöiden mustaa listaa

Tiedote 05.12.2005 16.12 fi

Turvallisuutta vaarantaville lentoyhtiöille kootaan koko Euroopan unionin kattava musta lista. EU:n liikenneneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan Brysselissä 5. joulukuuta. Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen osallistui kokoukseen.

Liikenneministerit hyväksyivät yksimielisesti asetuksen, joka merkitsee EU:n laajuisten lentokieltojen käyttöönottoa. Lentokielto asetettaisiin lentoyhtiöille, jotka vaarantavat vakavasti lentoturvallisuutta tai jättävät korjaamatta tarkastuksissa havaitut puutteet.

- Asetus edistää lentoturvallisuutta, ministeri Huovinen sanoi kokouksessa. - Se toimii muun muassa tehokkaana pelotteena sellaisia lentoyhtiöitä kohtaan, jotka suhtautuvat välinpitämättömästi lentoturvallisuusvaatimuksiin.

Ministerineuvosto antoi tukensa rautatieliikennettä koskevalle direktiiviehdotukselle, jonka mukaan EU-maiden välinen kansainvälinen henkilöliikenne avattaisiin kilpailulle vuoteen 2010 mennessä. Direktiivi on osa kolmatta rautatiepakettia, jonka tarkoituksena on parantaa rautateiden kilpailukykyä. Samassa yhteydessä neuvosto hyväksyi myös palvelusopimusasetusta koskevan lausuman. Palvelusopimusasetus on tulossa neuvoston käsittelyyn keväällä.

Suomessa ei ole direktiiviehdotuksen tarkoittamaa kansainvälistä henkilöliikennettä.
- Suomi tukee nyt hyväksyttyä kompromissiehdotusta, joka antaa vahvan poliittisen signaalin siitä, ettei ainakaan kansallisia kaukoliikenteen markkinoita avata palvelusopimusehdotuksella, arvioi ministeri Huovinen.

Ajokorttidirektiivi ei saanut kokouksen tukea, sillä monet Keski-Euroopan maat vastustivat hanketta. Direktiivi korvaisi kansalliset ajokortit EU-kortilla. Myös ajokortin myöntämis- ja uusimisedellytykset yhtenäistettäisiin koko unionin alueella. Ajokorttien vaihtamiselle on suunniteltu 26 vuoden siirtymäaikaa. Suomi on ollut valmis hyväksymään ajokorttien yhtenäistämisen.

Ministerit kuulivat komission selvityksen EU:n ja Yhdysvaltain välisistä, lentoliikennesopimukseen tähtäävistä neuvotteluista. Niissä tapahtunutta huomattavaa edistystä neuvosto piti tervetulleena. Neuvosto ei toistaiseksi myöntänyt komissiolle mandaattia, jonka nojalla komissio voisi aloittaa neuvottelut lentoliikennesopimuksesta myös Kiinan kanssa. Asia vaatii neuvoston mielestä vielä lisävalmisteluja.

Lisäksi liikenneneuvoston asialistalla olivat muun muassa päätelmät nuorten ihmisten houkuttelusta merenkulkualan ammatteihin sekä Galileo-satelliittinavigointijärjestelmä.Lisätietoja:
valtiosihteeri Perttu Puro, (09) 160 28325 tai 040 779 3436
apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen, (09) 160 28639 tai 050 515 1303
rakennusneuvos Juhani Tervala, (09) 160 28 482 tai 050 552 7260
tiedottaja Mikko Nikula, (09) 160 28623 tai 040 707 8042