null EU:n liikenneministerit päättivät yrittäjäkuljettajien työajoista

EU:n liikenneministerit päättivät yrittäjäkuljettajien työajoista

Tiedote 30.03.2009 14.20 fi

EU:n liikenneministerineuvosto katsoo, että EU:ssa tulee luopua raskaan liikenteen yrittäjäkuljettajien työaikaa koskevista rajoituksista.

Ministerit sopivat asiasta 30. maaliskuuta Brysselissä. Suomea kokouksessa edusti liikenneministeri Anu Vehviläinen.

Neuvosto päätti, että yrittäjäkuljettajat jätetään työaikarajoitusten ulkopuolelle, koska rajoituksilla olisi pääsääntöisesti vain haitallisia vaikutuksia alalle. Yrittäjienkin ajo- ja lepoajat on säännelty erillisellä EU-asetuksella.

Suomi on vastustanut kuljetusyrittäjien työaikasääntelyä käsittelyn kaikissa vaiheissa ja kannatti siksi komission ehdotusta yrittäjäkuljettajien jättämisestä työaikarajoitusten ulkopuolelle.

- Suomen mielestä itsenäisten kuljettajien jättäminen direktiivin ulkopuolelle on erittäin perusteltua. Tämä turvaa erityisesti pienten yritysten toimintamahdollisuudet. Esimerkiksi Suomessa 70 prosenttia kuljetusalan yrityksistä on 1-2 ajoneuvon yrityksiä, ministeri Vehviläinen painotti.

Asian lopullinen päätös on vielä auki, sillä asian käsittely Euroopan parlamentissa on yhä kesken.

Ministerit kävivät periaatekeskustelun eurovinjettidirektiivin muutosehdotuksesta. Muutos mahdollistaisi tiettyjen ulkoisten kustannusten lisäämiseen kuorma-autoilta perittäviin tietulleihin. Ministerit käsittelivät asiaa puheenjohtajamaa Tšekin laatimien, lähinnä ruuhkasta perittäviä maksuja koskevien kysymysten pohjalta.

- Suomi tukee toimia, joilla pyritään vähentämään liikenteen ulkoisia haittoja. On kannatettavaa, että liikenteeltä peritään kustannukset käyttäjä maksaa -periaatteella. Jos raskaalta liikenteeltä peritään ruuhkamaksua, olisi harkittava vastaavaa maksua tai vaihtoehtoisesti tehokkaita liikennerajoituksia myös muuhun liikenteeseen, Vehviläinen linjasi kokouksessa.

Direktiiviehdotuksen käsittely neuvoston toimielimissä jatkuu mahdollisesti vielä vuoden 2009 loppupuoliskolle.

Lisätietoja:

ylijohtaja Juhani Tervala, puh. 050 552 7260
hallitusneuvos Jaana Heikkinen, puh. 040 356 5670