EU:n liikenneministerit pohtivat rautateiden henkilöliikenteen tulevaisuutta

Uutinen 07.10.2014 09.46 fi

EU:n liikenneasioista vastaavat ministerit kokoontuvat Luxemburgissa 8. lokakuuta 2014. Suomea kokouksessa edustaa liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko.

Kokouksen aikana liikenneministerit keskustelevat rautateiden henkilöliikenteen kilpailulle avaamisen vaikutuksista ja toteuttamistavoista. Ministerit pohtivat muun muassa, mitä vaikutuksia kilpailun avaamisella olisi palveluiden tehokkuuteen ja lisäisikö se rautatiealan dynaamisuutta. Suomi suhtautuu myönteisesti komission tavoitteisiin parantaa rautatieliikenteen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä.

Ministerit keskustelevat lisäksi miehittämättömien ilma-alusten eli niin sanottujen lennokkien siviilikäyttöä koskevasta komission tiedonannosta. Tiedonannossaan komissio esittelee ajatuksiaan siitä, kuinka lennokkien siviilikäyttöä tulisi säädellä EU-tasolla.

Komission tiedonanto tukee osaltaan Suomen kansallista tavoitetta säännellä miehittämätöntä ilmailua siten, että se on turvallista ja että se tuottaa merkittävää hyötyä elinkeinoelämälle, julkishallinnolle sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnalle.