null EU:n liikenneministerit sopivat uudesta rahoitusvälineestä

EU:n liikenneministerit sopivat uudesta rahoitusvälineestä

Uutinen 08.06.2012 14.09 fi

EU:n liikenneministerit sopivat uudesta Verkkojen Eurooppa -rahoitusvälineestä, josta rahoitetaan EU:n tärkeitä liikenne-, digitaali- ja energiahankkeita. Uudella rahoitusvälineellä on tarkoitus yhtenäistää ja yksinkertaistaa näiden kolmen alan hankkeiden rahoitusta.

EU:n liikenneneuvosto kokoontui 7. kesäkuuta Luxemburgissa. Suomea kokouksessa edusti liikenneministeri Merja Kyllönen.

Liikennerahoituksen osalta kyse on nykyisen TEN-T-rahaston korvaavasta järjestelmästä. Liikennealalla rahoitusvälineen keskeinen tavoite on Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) ydinverkon tukeminen ja kehittäminen.

Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevassa asetuksessa on määritelty tiettyjä osuuksia TEN-T -ydinverkosta, jotka on suunniteltu toteutettavaksi vuoteen 2020 mennessä ja joille pääosa rahoituksesta tullaan kohdistamaan. Suomi voi saada rahoitusta erityisesti ydinverkkoon kuuluville hankeosuuksille Pohjolan kolmiosta (E18 ja Turku-Vainikkala -rata), merten moottoriteistä (meriyhteydet Itämeren maiden välillä) ja Rail Balticasta (Helsinki-Tallinna-Varsova -liikennekäytävä) sekä Botnian käytävästä (Helsinki-Tornio -rata, valtatie 4 Helsinki-Jyväskylä-Kemi). Myös kattavalle verkolle ohjataan EU-rahoitusta.

-On erittäin tärkeää, että välineen kautta voidaan ohjata rahoitusta myös merenkulun ympäristönormien täyttämisestä aiheutuviin toimiin, ministeri Kyllönen painotti.

Välineen rahoitustasosta päätetään erikseen EU:n rahoituskehyksiä koskevien neuvottelujen yhteydessä.