null EU:n liikenneministerit sopivat uudesta rahoitusvälineestä

EU:n liikenneministerit sopivat uudesta rahoitusvälineestä

Tiedote 07.06.2012 17.20 fi

EU:n liikenneministerit hyväksyivät osittaisen yleisnäkemyksen uudesta Verkkojen Eurooppa -rahoitusvälineestä, josta rahoitetaan EU:n tärkeitä liikenne-, digitaali- ja energiahankkeita. Uudella rahoitusvälineellä on tarkoitus yhtenäistää ja yksinkertaistaa näiden kolmen alan hankkeiden rahoitusta.

EU:n liikenneneuvosto kokoontui 7. kesäkuuta Luxemburgissa. Suomea kokouksessa edusti liikenneministeri Merja Kyllönen.

Liikennerahoituksen osalta kyse on nykyisen TEN-T-rahaston korvaavasta järjestelmästä. Liikennealalla rahoitusvälineen keskeinen tavoite on Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) ydinverkon tukeminen ja kehittäminen.

Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevassa asetuksessa on määritelty tiettyjä osuuksia TEN-T -ydinverkosta, jotka on suunniteltu toteutettavaksi vuoteen 2020 mennessä ja joille pääosa rahoituksesta tullaan kohdistamaan. Suomi voi saada rahoitusta erityisesti ydinverkkoon kuuluville hankeosuuksille Pohjolan kolmiosta (E18 ja Turku-Vainikkala -rata), merten moottoriteistä (meriyhteydet Itämeren maiden välillä) ja Rail Balticasta (Helsinki-Tallinna-Varsova -liikennekäytävä) sekä Botnian käytävästä (Helsinki-Tornio -rata, valtatie 4 Helsinki-Jyväskylä-Kemi). Myös kattavalle verkolle ohjataan EU-rahoitusta.

-On erittäin tärkeää, että välineen kautta voidaan ohjata rahoitusta myös merenkulun ympäristönormien täyttämisestä aiheutuviin toimiin, ministeri Kyllönen painotti.

Välineen rahoitustasosta päätetään erikseen EU:n rahoituskehyksiä koskevien neuvottelujen yhteydessä.

Lisäksi liikenneministerit hyväksyivät yleisnäkemyksen lentomelun rajaamista koskeva asetusehdotuksesta sekä osittaisen yleisnäkemyksen Euroopan satelliittinavigointijärjestelmien, Galileon ja EGNOS:in, käyttöön ottoa ja hyödyntämistä koskevasta asetusehdotuksesta.

Liikenneministerit saivat komission tilannekatsauksen vuoden 2012 alussa alkaneen EU:n lentoliikenteen päästökaupan (ETS) tilanteesta, erityisesti EU:n ulkopuolisten maiden reaktioista sekä komission näiden maiden kanssa käymistä neuvotteluista. Komissaari Kallas painotti komission jatkavan tiiviitä neuvotteluja päästökauppaa koskevan globaalin sopimuksen aikaan saamiseksi. Useat maat, mukaan lukien Suomi, tukivat komission tavoitetta globaalin ratkaisun syntymiseksi.


Lisätietoja:

liikennehallinnon ohjaus -yksikön päällikkö Sabina Lindström, p. 0295 34 2576, kansainvälisten asioiden neuvos Laura Eiro, p. 0295 34 2668