null EU:n liikenneministerit sopuun Euroopan laajuisesta liikenneverkosta

EU:n liikenneministerit sopuun Euroopan laajuisesta liikenneverkosta

Tiedote 22.03.2012 17.39 fi

EU:n liikenneministerit hyväksyivät yleisnäkemyksen Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) suuntaviivoista. Ministerineuvosto kokoontui Brysselissä torstaina 22. maaliskuuta. Suomea kokouksessa edusti suurlähettiläs Marja Rislakki Suomen pysyvästä EU-edustustosta.

Suomen ja muidenkin jäsenmaiden esittämien huolien johdosta komission alkuperäisen ehdotuksen liikenneverkkoa koskevia teknisiä vaatimuksia ja verkon toteuttamiseen liittyvien määräaikojen sitovuutta on merkittävästi kevennetty. Näin ollen yleisnäkemyksen mukaisen vaatimustason toteuttamiskustannukset eivät olisi yhtä suuret kuin alkuperäisen komission ehdotuksen.

Komissio antoi ehdotuksen Euroopan laajuisen liikenneverkon suuntaviivoista lokakuussa 2011. Liikenneverkko jakautuu kattavaan verkkoon ja ydinverkkoon. Kattava verkko sisältää liikenneverkkojen laajan peruskerroksen. Ydinverkkoon sisältyy valtaväyliä ja liikenteen solmukohtia, jotka ovat elintärkeitä liikenteen sisämarkkinoilla sekä EU:n ja kolmansien maiden välillä.

Suomen osalta ydinverkkoon kuuluvat Pohjolan kolmio (E18 ja Turku-Vainikkala -rata), merten moottoritiet (meriyhteydet Itämeren maiden välillä) ja Rail Baltica (Helsinki-Tallinna-Varsova -liikennekäytävä) sekä Botnian käytävä (Helsinki-Tornio -rata, valtatie 4 Helsinki-Jyväskylä-Kemi).

Yleisnäkemyksessä komissio velvoitettiin vuoteen 2023 mennessä tarkastelemaan yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ydinverkon päivitystarvetta huomioiden liikennevirtojen kehitys ja kansalliset investointisuunnitelmat.

Liikenneministerit saivat myös komission tilannekatsauksen vuoden 2012 alussa alkaneen EU:n lentoliikenteen päästökaupan tilanteesta, erityisesti EU:n ulkopuolisten maiden reaktioista sekä komission näiden maiden kanssa käymistä neuvotteluista. Keskustelussa ministerit korostivat tarvetta päästä globaaliin ratkaisuun lentoliikenteen päästöjen vähentämisessä sekä tiiviin keskusteluyhteyden ylläpitämiseen kolmansien maiden kanssa.

Lisäksi neuvosto hyväksyi yleisnäkemyksen lentoliikenteen maahuolintaa koskevasta asetusehdotuksesta. Ehdotuksen tavoitteena on vahvistaa lentoasemien maahuolintapalveluiden tehokkuutta ja laatua.

Lisätietoja: ylijohtaja Minna Kivimäki, p. 040 754 9871, erityisasiantuntija Laura Eiro, p. 0400 969 293