null EU:n liikenneneuvostossa periaatekeskusteluja

EU:n liikenneneuvostossa periaatekeskusteluja

Uutinen 11.03.2015 09.48 fi

Latvian puheenjohtajuuskauden ensimmäinen liikenneneuvosto järjestetään Brysselissä 13. maaliskuuta 2015. Kokouksen asialistalla ei ole varsinaisia keskustelua vaativia päätösasioita, mutta poliittisen tason keskusteluja käydään muun muassa EU:n neljännen rautatiepaketin markkinaosasta.

Suomea kokouksessa edustaa suurlähettiläs Marianne Huusko-Lamponen.

Neljännen rautatiepaketin markkinaosasta käydään periaatekeskustelu puheenjohtajan valmistelemien kysymysten pohjalta. Puheenjohtajamaa Latvian tavoitteena on saavuttaa neuvoston yleisnäkemys vielä avoinna olevista markkinaosan ehdotuksista kesäkuun liikenneneuvostossa. Maaliskuun liikenneneuvostolta haetaan poliittista ohjausta jatkotyötä varten.

Periaatekeskustelu liikennepolitiikan kontribuutiosta EU:n kilpailukykyyn, kasvuun ja työllisyyteen on osa laajempaa poliittisen tason keskustelua komission marraskuussa 2014 julkaisemasta vuoden 2015 kasvuselvityksestä, jossa komissio esittelee näkemyksensä lisätoimenpiteistä, joilla tuetaan jäsenmaiden kestävää talouskasvua.

Liikenneneuvoston ohella kasvuselvityksestä keskustellaan useissa muissa sektorineuvostoissa ja lopulta Latvian puheenjohtajuuskauden Eurooppa-neuvostossa 19. - 20.3.2015. Suomi korostaa liikenteen digitalisaation ja palvelumarkkinoiden sekä järkevän sääntelyn merkitystä älykkäämmän, kestävämmän ja tehokkaamman liikennejärjestelmän luomisessa.

Lisätietoja
ylijohtaja Minna Kivimäki, 040 754 9871
hallitussihteeri Veera Kojo, 040 733 0554