EU:n teleministerit: Taajuudet, tietoyhteiskunta ja digi-tv tarkastelussa

Tiedote 25.11.2005 12.17 fi

Euroopan unionin teleministerit kokoontuvat pohtimaan tietoyhteiskunnan jouduttamista sekä alan sääntelyn uudistamista. Siirtyminen digitaalisiin televisiolähetyksiin on myös asialistalla 1. joulukuuta Brysselissä pidettävässä teleneuvoston kokouksessa.

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen osallistuu kokoukseen.

Viestintämarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä ja taajuuspolitiikkaa tarkastellaan
puheenjohtajamaa Britannian laatimien suuntaviivojen perusteella. Suomi lähtee siitä, että lainsäädäntöä tulisi uusia niin, että pykälät sallivat reagoinnin innovaatioihin ja markkinaympäristön muutoksiin nykyistä nopeammin. EU-säädösten tulee ottaa painavasti huomioon kuluttajan ja käyttäjän perusoikeudet.

Kokouksen tärkein asia Suomen kannalta on taajuuksien hallinnointi. Euroopan komissio hakee siihen markkinalähtöistä ajattelua. Suomi suhtautuu komission suunnitelmiin hyvin varauksellisesti.

Ministeri H u o v i n e n aikoo tuoda esiin, että taajuuksien kaupallistaminen saattaisi johtaa taajuuksien keskittymiseen vain joidenkin toimijoiden haltuun sekä keinotteluun radiotaajuusmarkkinoilla. Viestintäyritysten kilpailua ei enää ohjattaisikaan asiakkaiden saaman palvelun lähtökohdista, vaan pontimena olisi taajuuksien omistusarvon kasvattaminen. Liikenne- ja viestintäministeriön järjestämässä kuulemistilaisuudessa viestintäala on tuonut esiin huolensa komission taajuussuunnitelmista.

Teleministerit aikovat hyväksyä päätelmät yhteisön uudesta i2010-tietoyhteiskuntastrategiasta. Suomi pitää linjauksia kannatettavina, mutta
korostaa keskittymistä talouskasvua ja työllisyyttä tehokkaasti parantaviin toimiin. Lisäksi ministerit hyväksynevät asiakirjan toimista, joilla parannetaan vanhusten ja vammaisten mahdollisuuksia käyttää viestintä- ja tietoliikennepalveluita.

Digi-tv:stä on tarkoitus niin ikään hyväksyä päätelmät. Komissio esittää, että kaikkien jäsenvaltioiden tulisi siirtyä kokonaan digitaalisiin televisiolähetyksiin vuoteen 2012 mennessä. Ensi vuonna kunkin maan halutaan kertovan, miten se siirtymisen hoitaa. Suomi kannattaa nopeaa siirtymistä, koska päällekkäisten lähetystekniikoiden käyttö on kallista. Suomessa televisiolähetykset muuttuvat kokonaan digitaalisiksi 31.8.2007.

Ministerit kuulevat lisäksi yhteenvedon Tunisiassa tässä kuussa pidetyn YK:n tietoyhteiskuntahuippukokouksen tuloksista. Kokouksessa käsiteltiin Internetin hallinnointia.Lisätietoja:
valtiosihteeri Perttu Puro, (09) 160 28325, 040 779 3436
neuvotteleva virkamies Antti Paasilehto, (09) 160 28464, 0400 699 172
viestintäjohtaja Katariina Kivistö, puh. 0400 502 128