Takaisin

EU:n viestintäministerit keskustelivat sähköisen viestinnän tilanteesta

EU:n viestintäministerit keskustelivat sähköisen viestinnän tilanteesta

Tiedote 08.03.2004 00.00 fi

EU-maiden tulee laittaa aktiivisemmin voimaan viestintämarkkinalainsäädäntö sekä jatkettava toimia kolmannen sukupolven matkaviestinnän levittämiseksi. Viestintämarkkinoiden kehittämisessä tulisi myös kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota sisältöihin.

Näihin tuloksiin päätyivät EU:n viestintäministerit, jotka kokoontuivat 8. maaliskuuta Brysselissä. Suomea kokouksessa edusti liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen.

Sähköisen viestinnän tilannetta Euroopassa käsiteltäessä ministeri Luhtanen korosti konkreettisten toimien tärkeyttä EU:n kilpailukyvyn takaamiseksi viestintäsektorilla.

- Suomen mielestä olisi tarpeellista, että EU-tasolla laadittaisiin matkaviestintä- ja laajakaistastrategia. Strategiassa tulisi selvitä ne konkreettiset toimet, joilla edistetään laajakaistan, kolmannen sukupolven matkaviestinnän sekä digitaalisen television leviämistä Euroopassa, Luhtanen painotti.

- Suomen mielestä taajuuksien käyttö- ja saatavuusehtoja tulisi yksinkertaistaa ja yhteensopivien standardien kehitystä ja käyttöä edistää. Lisäksi Euroopan laajakaistakehitykselle tulisi asettaa kunnianhimoiset tavoitteet, Luhtanen sanoi.

Suomen mukaan sopivin ajankohta eurooppalaista strategiaa koskeville komission esityksille olisi kesäkuu, jolloin viestintäministerit seuraavan kerran kokoontuvat.

Viestintäministereiden hyväksymät päätelmät käsitellään maaliskuun lopulla kokoontuvassa Eurooppa-neuvostossa.

Ministerit hyväksyivät päätelmät yhteiseurooppalaisista toimenpiteistä sähköpostiin ja matkapuhelimiin tulevien ei-toivottujen viestien ehkäisemiseksi.

Ministerit totesivat, että ei-toivotuista viesteistä aiheutuu merkittävää taloudellista vahinkoa. Lisäksi ne saattavat uhata kansalaisten yksityisyyttä. Ministerit kehottivat viranomaisia yhteistyöhön yksityisten yritysten kanssa roskapostiongelman ratkaisemisessa.

Roskapostien estämiseksi jäsenvaltioiden tulisi laittaa myös voimaan mahdollisimman nopeasti sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi. Lisäksi kansainvälisen yhteistyön lisääminen OECD:ssa ja maailman tietoyhteiskuntahuippukokouksen eli WSIS:n puitteissa on tärkeää.

Komissio tutkii vuoden 2004 loppuun mennessä, ovatko nykyiset toimet roskapostien estämiseksi riittävät. Tarvittaessa komissio esittää lisätoimia ongelman ratkaisemiseksi. Komissio selvittää myös eri rahoitusmahdollisuuksia, joita voitaisiin käyttää roskapostien vastaisissa ohjelmissa.

Ministerit eivät myöskään nähneet tarvetta muuttaa eEurooppa 2005 -toimintasuunnitelmassa asetettuja tavoitteita. Komission viestintäministereille esittelemässä välitarkastelussa painotettiin sitä, että myös uusissa jäsenmaissa voidaan sitoutua toimintasuunnitelman tavoitteisiin. Tiedonannossa painotettiin lisäksi, että tieto- ja viestintäsektorilla korostuu liikaa teknologian ja sovellutusten rooli.

Lisätietoja:

viestintäneuvos Kari T. Ojala, (09) 160 28725 (sähköisen viestinnän tilanne Euroopassa)
viestintäneuvos Kristiina Pietikäinen, puh. (09) 160 28676 (eEurooppa 2005)
neuvotteleva virkamies Sanna Helopuro, puh. (09) 160 28608 (ei-toivotut sähköiset viestit)