EU:ssa päästiin sopuun uusien autojen hiilidioksidin päästörajoista

Uutinen 19.12.2018 07.40 fi

Liikenneruuhka. (Kuva: Shutterstock)

Euroopan parlamentti ja EU:n jäsenmaat pääsivät sopuun uusien autojen ja pakettiautojen päästörajoista. Hiilidioksidipäästöjen raja-arvoja kiristetään sekä uusien autojen että pakettiautojen osalta 15 prosenttia vuonna 2025 eli autoalan on laskettava uusien autojen hiilidioksidipäästöjä 15 prosenttia vuoden 2020 tasosta.

Vuonna 2030 autojen päästöjen raja-arvoja kiristetään 37,5 prosenttia ja pakettiautojen 31 prosenttia. Raja-arvot koskevat uusia autoja.

Komission asetusehdotuksessa raja-arvojen kiristys vuodelle 2030 oli 30 prosenttia eli tavoitteet tiukentuivat 17. joulukuuta käydyissä neuvotteluissa. 

– Suomi pyrki saavuttamaan mahdollisimman kunnianhimoiset raja-arvot. Nyt tehty päätös on kuitenkin askel oikeaan suuntaan. Päätöksen myötä vähä- ja nollapäästöisten autojen valmistus tulee merkittävästi lisääntymään Euroopassa, sanoo yksikön johtaja Päivi Antikainen liikenne- ja viestintäministeriöstä. 

Ympäristöneuvostossa keskustellaan raskaiden ajoneuvojen päästörajoista

Päätös vahvistetaan ympäristöneuvoston kokouksessa Brysselissä 20. joulukuuta. Autojen ja pakettiautojen raja-arvojen lisäksi EU-maat pyrkivät ensimmäistä kertaa muodostamaan yhteisen kannan hiilidioksidin päästörajoista myös raskaille ajoneuvoille, kuten rekoille ja kuorma-autoille. Päästörajat asetetaan vuodesta 2025 alkaen. Suomi ajaa tämänkin asetusehdotuksen osalta kunnianhimoista lopputulosta. 

Lisäksi Suomi pitää tärkeänä, että asetusehdotus ei heikennä massoiltaan ja mitoiltaan suurempien raskaiden ajoneuvojen valmistusta. Nämä ajoneuvot ovat ympäristöystävällisempiä, koska niillä voi kuljettaa kerralla enemmän kuormaa ja hyödykkeitä, mikä on tärkeää pitkien etäisyyksien Suomessa.

Lisätietoja:
yksikön johtaja Päivi Antikainen, p.  050 382 7101, Twitter @PaiviAntikainen
ylitarkastaja Elina Vaara, p. +358 50 477 9002, Twitter @Vaara_Elina