null EU stöder Finlands spårtrafik

EU stöder Finlands spårtrafik

Tiedote 29.11.2007 16.40 sv

Finland har fått transportstöd på omkring 57 miljoner euro av Europeiska unionen. Stöd beviljades för fyra banprojekt.

Summan ligger i stort sett på samma nivå som tidigare år. Stöden är s.k. TEN-stöd, som unionen beviljar för utveckling av Europeiska unionens stomtrafiknät (Trans-European Networks).

Bland stöden till fleråriga projekt fick projektet för att utveckla banavsnittet Lahtis-Vainikkala mest stöd, sammanlagt 23,15 miljoner euro. Pengarna har beviljats till stödprogrammet för åren 2007-2013. Genom fleråriga stödprogram fick Finland också 17,76 miljoner euro för att bygga ringbanan i Vanda samt 6,6 miljoner euro för att förbättra banförbindelsen Kouvola-Kotka-Fredrikshamn.

Finland klarade sig väl i synnerhet beträffande ansökningarna för ettårigt stöd för 2007. Av de 112 miljoner euro som delades ut fick Finland 9,3 miljoner för att förbättra servicenivån på banavsnittet Seinäjoki-Uleåborg.

Finland fick detta år inget stöd för vägprojekt.Ytterligare information:

chefen för enheten för trafiksystem Mikko Ojajärvi, tfn (09) 160 28574
eller 0400 438 520

överingenjör Risto Murto, tfn (09) 160 28639 eller 040 505 3320