Takaisin

Euroopan komissio ehdottaa verkkovierailuiden tukkumaksujen alentamista

Euroopan komissio ehdottaa verkkovierailuiden tukkumaksujen alentamista

Uutinen 15.06.2016 14.43 fi

Mies ja matkapuhelin (Kuva: LVM)

Euroopan komissio antoi 15.6. tukkuhintoja koskevan ehdotuksen parlamentin ja neuvoston asetukseksi. Ehdotuksessa esitetään uusiksi teleoperaattoreiden välisten verkkovierailutukkumaksujen enimmäishinnoiksi datansiirron osalta 0,0085 euroa (0,85 senttiä) megatavua kohden. Puheluiden enimmäistukkuhinnaksi esitetään 0,04 euroa minuutilta ja viestien 0,01 euroa viestiä kohden.

Euroopan unionin tavoitteena on, että palvelujen käyttäjiltä perittävät verkkovierailumaksut (roaming-lisämaksut) poistuisivat kesällä 2017. Voidakseen tarjota matkaviestinpalveluja Euroopan unionissa matkustaville kotimaisille asiakkailleen teleyrityksen on ostettava tukkutason verkkovierailupalveluja teleyrityksiltä vierailun kohteena olevissa jäsenvaltioissa. Verkkovierailumaksujen poistaminen käyttäjiltä edellyttää näiden teleoperaattoreiden välisten tukkumaksujen uudelleenarviointia ja sääntelyä.

Liikenne- ja viestintäministeriö on tukenut EU:n tavoitetta poistaa käyttäjien verkkovierailumaksut. Samalla ministeriö on edellyttänyt että vierailumaksujen poistaminen ei saisi johtaa kotimaisten hintojen nousuun ja palvelutason heikkenemiseen. Suomessa matkaviestinpalvelut ovat verrattain kilpailtuja sekä edullisia, ja niitä käytetään huomattavan paljon. Lisäksi Suomessa on laajasti käytössä rajoittamattomat tiedonsiirtopaketit, mikä ei ole yleistä muissa unionin jäsenmaissa.

Ministeriö tulee kuulemaan sidosryhmiä komission antamasta tukkuhintoja koskevasta esityksestä. Tarkoituksena on arvioida huolellisesti ovatko komission esittämät tukkuhintakatot riittävät.

Tukkuhintoja koskevan ehdotuksen käsittely neuvoston televiestintä- ja tietoyhteiskuntatyöryhmässä alkaa kesän aikana. Suomi tulee toimimaan aktiivisesti tulevissa neuvotteluissa.

Nyt annetun tukkuhintoja koskevan ehdotuksen lisäksi tärkeä osa verkkovierailusääntelyn toimivuutta on täytäntöönpanosääntely, jolla on tarkoitus määritellä mm. kotimaan hinnalla käyttäjille tarjottavien verkkovierailupalvelujen kohtuullisen käytön raja. Komissio tulee antamaan täytäntöönpanosääntelyn tulevana syksynä.

Lisätietoja: Sini Wirén, neuvottele virkamies p. 040 507 0916, etunimi.sukunimi@lvm.fi