Euroopan komissio hyväksyi Viking Linen ympäristötukipäätöksen

Tiedote 27.04.2012 10.29 fi sv en

Euroopan komissio on hyväksynyt liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen myöntää Viking Linelle 28 miljoonaa euroa ympäristönsuojelua parantaviin alusinvestointeihin.

Liikenne- ja viestintäministeriö myönsi tuen Viking Line Abp:lle joulukuussa 2010. Suuruutensa vuoksi Viking Linen tuki edellytti kuitenkin Euroopan komission erillisen hyväksynnän.

Viking Line haki tukea uuden matkustaja-aluksensa ympäristösuojelua parantaviin investointeihin. Alus käyttää polttoaineena nesteytettyä maakaasua, joka vähentää merkittävästi päästöjä ilmaan. Lisäksi alus on suunniteltu energiatehokkaaksi. Aluksen on tarkoitus valmistua ja aloittaa liikennöinti Turun ja Tukholman välillä alkuvuodesta 2013.

Tuki maksetaan varustamolle sen jälkeen, kun alus on luovutettu tuen saajalle ja alus on merkitty kauppa-alusluetteloon.

Euroopan komissio hyväksyi Suomen meriliikenteen uudisalusten ympäristötukiohjelman joulukuussa 2011. Ohjelman tarkoituksena on edistää varustamojen investointeja ympäristönsuojeluun. Lisäksi halutaan lisätä uuden ympäristöteknologian käyttöönottoa.

Lisätietoja: yksikön päällikkö Tero Jokilehto p. 040 535 0574 ja neuvotteleva virkamies Hanna Perälä 040 031 6762