null Euroopan yhteiset linjaukset lisäävät 5G-verkkojen turvallisuutta

Euroopan yhteiset linjaukset lisäävät 5G-verkkojen turvallisuutta

Tiedote 29.01.2020 14.45 fi sv en

5G-antenni sinistä taivasta vasten. Kuvituskuva. (Kuva: Shutterstock)

Euroopan unionissa on valmisteltu yhteiset linjaukset 5G-verkkojen turvallisuudesta. Niin kutsutulla 5G-verkkojen turvallisuuden työkalupakilla on tarkoitus varmistaa verkkojen korkea turvallisuustaso kaikkialla EU:ssa.

Linjauksilla pyritään myös yhtenäiseen lähestymistapaan 5G-verkkojen turvallisuuteen liittyen kaikissa jäsenvaltioissa.

EU:n jäsenmaat ovat valmistelleet linjaukset Euroopan komission ja Euroopan kyberturvallisuusviraston tuella. Suomessa linjausten valmistelua on tehty laajassa viranomaisyhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön johdolla.

Mistä EU:n 5G-työkalupakissa on kyse?

EU:n jäsenmaat ovat nyt linjanneet yhteisen näkemyksen siitä, miten 5G-verkkojen turvallisuus varmistetaan.  Työkalupakki tarjoaa keinoja vastata niihin huoliin, joita nostettiin esille EU:n 9. lokakuuta 2019 julkaistussa 5G-verkkojen turvallisuutta koskevassa riskiarvioinnissa.

Työkalupakin suositukset on suunnattu ensisijaisesti jäsenvaltioille, teleyrityksille ja laitevalmistajille.

Verkkojen käyttäjille suositukset näkyvät turvallisempina verkkoina ja parempina palveluina.

Osa toimenpiteistä on strategisia. Tällaisia ovat esimerkiksi suositukset siitä, että verkkojen rakentamisessa käytettäisiin useampien toimittajien laitteita.

Osa suosituksista on teknisiä. Tällaisia ovat esimerkiksi verkon hallintaan, sertifiointeihin ja turvallisuusstandardeihin liittyvät suositukset.

EU:n 5G-turvallisuuden työkalupakki löytyy osoitteesta https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-5g-networks-eu-toolbox-risk-mitigating-measures

Mitä seuraavaksi?

Seuraavaksi jäsenmaissa käydään läpi työkalupakin sisältöä ja arvioidaan sitä, tarvitaanko suositusten perusteella muutoksia esimerkiksi kansalliseen lainsäädäntöön.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tukee verkko-operaattoreita ja laitevalmistajia työkalupakin hyödyntämisessä.

Jäsenmaat arvioivat yhdessä Euroopan komission kanssa 1.10.2020 toimenpiteiden vaikutuksia.

Suomessa mahdollisia lainsäädännön muutostarpeita tunnistetaan ja toteutetaan osana lainvalmistelutyötä.

Lisätietoja:

Laura Vilkkonen, osastopäällikkö, ylijohtaja, p. 040 500 0817