Takaisin

EuroRussia-yhteistyö nopeuttanut investointeja

EuroRussia-yhteistyö nopeuttanut investointeja

Tiedote 19.05.2006 16.07 fi

Suomalaisten viranomaisten yhteistyö Venäjän viranomaisten ja erityisesti Taloudellisen kehityksen ja kaupan ministeriön kanssa on nopeuttanut investointien toteuttamista ja yrityskohtaisten ongelmien ratkaisemista Pietarissa ja Leningradin alueella.
Näin todettiin EuroRussia kokouksessa Pietarissa 18. toukokuuta.

Komission kokouksessa kuultiin myös EuroRussia-ohjelmassa mukana olevien yritysten näkemyksiä ohjelman kehitystarpeista. Ohjelman strategiaa täsmennettiin yritystarpeiden mukaisesti. Yrityspuistojen rooli on jatkossa keskeinen alihankinta- sekä tutkimus- ja kehittämisverkostojen kehittämisessä. Komissio päätti Viipurin ja Sortavalan pk-yrityspuistohankkiden käynnistämisestä.

Muita uusia strategian painopisteitä ovat investointirahoitusvaihtoehtojen ja yrityksen hallinnan kehittäminen Venäjällä sekä liikenne- ja kuljetusalan yritysten verkostoituminen. Tullaus ja rajanylitys ovat edelleenkin keskeisessä asemassa EuroRussia-ohjelmassa. Rajanylityspisteitä uudistetaan ja sähköistä tullausta kehitetään yhteistyössä.

EuroRussian toiminta-alueena on ollut Pietari ja Leningradin alue. Kokouksessa tuotiin esille yhteistyön laajentaminen myös muille Luoteis-Venäjän alueille. Lisäksi pidettiin tärkeänä uusien venäläisten yritysten mukaan saamista.

EuroRussia-komission 10. juhlakokouksen puheenjohtajina toimivat Venäjän Federaation Presidentin hallinnon Luoteis-Venäjän alueen varajohtaja Ljubov Sovershaeva ja liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Juhani Korpela.

EuroRussia-ohjelman tarkoituksena on ollut Venäjän sekä EU-maiden, Suomen ja Ruotsin verkostoitumisen edistäminen kehittämällä yritysten toiminta- ja investointiedellytyksiä uusilla toimintamalleilla, logistiikkaverkostoilla, tullauskäytännöillä ja sujuvilla rajanylityksillä.


Lisätietoja:
kansliapäällikkö Juhani Korpela, puh. 0400 502 140