Eurovinjetti ja yhtenäinen eurooppalainen ilmatila liikenneministerien aiheina

Uutinen 05.12.2008 12.25 fi

Eurovinjettidirektiivin muutos mahdollistaisi tiettyjen ulkoisten kustannusten lisäämisen kuorma-autoilta perittäviin tietulleihin. Direktiivin soveltamisalaa laajennettaisiin koskemaan Euroopan laajuista tieverkoa eli TEN-verkkoa sekä merkittävältä osalta kansainvälisessä tavaraliikenteessä käytettävää tieverkkoa.

Neuvostossa on tarkoitus hyväksyä myös esitys, jolla muutettaisiin yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevia asetuksia.