Finavialle velvollisuus ylläpitää lentoasemaverkkoa

Tiedote 10.03.2011 13.50 fi sv

Lentoasemapalvelujen tarjonta ja saatavuus turvataan lailla. Lailla lentoasemaverkosta ja -maksuista pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi lentoasemamaksuista. Suomessa lakia sovelletaan Helsinki-Vantaan lentoasemaan.

Hallitus esitti lain vahvistamista 10. maaliskuuta. Laki tulee voimaan 15. maaliskuuta.

Lentoasemaverkkoyhtiölle eli valtion kokonaan omistamalle Finavia Oyj:lle tulee lain myötä velvollisuus ylläpitää valtakunnallista lentoasemaverkkoa ja lentoasemapalveluita. Laissa määritellään myös se, miten lentoasemamaksut määräytyvät yhtiön lentoasemilla. Liikenteen turvallisuusvirasto toimii riippumattomana valvontaviranomaisena siviili-ilmailun osalta. Laki vahvistaa Finavian käytännön neuvotella palveluista lentoaseman käyttäjien kanssa.

Suomessa lentoasemamaksuissa on käytössä niin sanottu verkostoperiaate. Sen piirissä olevilla eri lentoasemilla sovelletaan yhtenäistä hinnoittelua siten, että samasta palvelusta peritään samanlaista palvelutasoon perustuvaa maksua yksittäisen lentoaseman kannattavuudesta riippumatta, ellei kyseessä ole erillispalvelu.

Lakia sovelletaan siviili-ilmailun lisäksi sotilasilmailuun ja valtion ilmailuun. Hinnoitteluperiaatteista säädetään laissa.

Eduskunta edellytti hallituksen esitykseen antamassaan vastauksessa, että turvallisuusviranomaisten lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluja koskevat tarpeet selvitetään kattavasti ja turvataan lentoasemapalvelujen osalta näiden viranomaisten lakisääteisten tehtävien toteuttamismahdollisuudet. Liikenne- ja viestintäministeriön tulee antaa asiasta liikenne- ja viestintävaliokunnalle selvitys viimeistään 1.9.2012.


Lisätietoja:
hallitusneuvos Maija Ahokas, puh. 09 160 28390, 0400 316 178