null Finland kräver omedelbara åtgärder av Ryssland beträffande långtradarköerna vid östgränsen

Finland kräver omedelbara åtgärder av Ryssland beträffande långtradarköerna vid östgränsen

Tiedote 25.09.2007 17.02 sv

Kommunikationsministeriet kräver att Ryssland bereder sig på att långtradarköerna under hösten förvärras vid gränsen mellan Finland och Ryssland. Kanslichef Harri Pursiainen och Rysslands vice trafikminister Sergei Aristov träffades i S:t Petersburg den 25 september.

Under förhandlingarna behandlade man ingående situationen vid gränsövergångarna. Kanslichef Pursiainen ansåg det vara nödvändigt att Ryssland omedelbart för slutet av året ökar personalen vid sina gräns- och tullmyndigheter för att hålla köerna i styr, förenklar gränsförfarandena och genomför planerna på att flytta granskningarna längre bort från gränsen.

Finland vill att situationen i gränstrafiken tas upp till behandling också vid förhandlingarna om landsvägstrafiken mellan Finland och Ryssland och vid den ekonomiska samarbetskommissionens möte i oktober.

Vid förhandlingarna förde Finland fram de åtgärder med vilka Finlands myndigheter strävar till att förbättra smidigheten i trafiken vid gränsen. Bland annat styrs trafiken vid behov till gränsövergångarna i Nuijamaa och Imatra, där det är mindre rusning. Längs vägen som leder till gränsövergången i Vaalimaa har nyligen en 11 kilometer lång breddning av vägrenen blivit färdig mellan avtagen till Ylä-Pihlaja och Lelu. I budgeten för 2008 föreslås att man bygger en parkeringsplats för långtradare vid gränsstationen i Vaalimaa.

Den tunga trafiken mellan Finland och Ryssland har i år ökat med 13 procent. Trafikmängden fortsätter att öka mot slutet av året.

Pursiainen och Aristov fortsatte också förhandlingarna om ett nytt arrendekontrakt för Saima kanal. Man tog bland annat upp arrendeavgiften, där Finland bad Ryssland göra ett officiellt förslag.


Ytterligare information:
kanslichef Harri Pursiainen, tfn 0500 787 742