null Flygplatsunderstöden för 2020 har beviljats

Flygplatsunderstöden för 2020 har beviljats

Tiedote 16.06.2020 13.49 fi sv

En flygplan. Bild: Shutterstock.

Kommunikationsministeriet har beviljat statsunderstöd för verksamhets- och investeringsutgifter för regionala flygplatser utanför Finavia Abp:s nätverk av flygplatser år 2020.

Understödsbeloppet för 2020 är sammanlagt 2,9 miljoner euro. Understödet beviljas efter prövning. Det kom in sammanlagt 26 ansökningar, vilket är ett rekordantal.

De regionala flygplatserna får 900 000 euro i stöd. Understödet riktades till underhåll och utveckling av regionala flygplatser, vilket stöder regionala förbindelser och regional tillgänglighet. Tyngdpunkten i utvärderingen låg på att främja passagerar- och reguljärtrafiken.

Statsunderstöd för stödjande av regionala flygplatser beviljas Villmanstrands flygplats (500 000 €), Sankt Michels flygplats (270 000 €) och Seinäjoki flygplats (130 000 €).

Flygplatser för allmänflyg stöds med sammanlagt 2 miljoner euro. Stöd beviljas följande bolag, föreningar och stiftelser: BF-lento Oy (Nummela flygplats, 500 000 €), Jukolan Pilotit ry (Hyvinge flygplats, 450 000 €), Redstone AERO Oy (Pyttis flygplats, 800 000 €) ochPäijät-Hämeen lentokenttäsäätiö sr (Lahti-Vesivehmaa flygplats, 250 000 €).

Understödet riktades i första hand till att stödja flygplatsinvesteringar. I bedömningen beaktades också riksdagens uttalande den 4 april 2018 om åtgärder för att trygga ersättande flygplatsfunktioner för Malms flygplats.

Ytterligare information:

Emmi Nykänen, överinspektör, tfn 050 311 2394