Frekvenserna för radiomikrofoner föreslås bli ändrade

Tiedote 08.06.2010 17.09 fi sv

Kommunikationsministeriet har skickat ett förslag på remissbehandling, i vilket nya frekvensområden reserveras för bruk för tillståndspliktiga radiomikrofoner. Frekvenserna i det nuvarande så kallade 800-bandet föreslås förbli i bruk tills vidare och frekvenserna i 700-bandet till utgången av år 2015.

Med den ändring som ministeriet nu föreslår anvisar man ersättande frekvenser för radiomikrofonerna och säkrar att det finns tillräckligt med frekvenser också i framtiden.

Bakgrunden till ändringsförslaget beträffande frekvensområdet är att man i Finland som på andra håll i Europa övergår till att använda 800-bandet (790-862 MHz) för mobilterminalbruk.

För radiomikrofoner föreslås frekvenser i första hand på områdena 174-230 MHz och 470-694 MHz, som anvisats för televisionsverksamhet. Frekvensområdet 694-790 MHz (700-bandet) kan användas för radiomikrofoner fram till den 31 december 2015.

Hur länge radiomikrofoner kan användas i 800-bandet beror bland annat på hur man med grannländerna kan komma överens om bruket av frekvenserna för mobilterminalverksamhet. Inom frekvensområdet har man emellertid för avsikt att anvisa mittområdet 821-832 MHz för trådlösa mikrofoner. Om detta ska skilt föreskrivas i en bestämmelse från Kommunikationsverket.

Största delen av de trådlösa mikrofoner som används i Finland fungerar i 800-bandet. En del av de nuvarande mikrofonsystemen kan ställas in på frekvensområdet 821-832 MHz. Också en överflyttning till 700-bandet är tekniskt möjlig.

Kommunikationsministeriet har begärt remissvar senast den 2 augusti.

Ytterligare information
konsultativa tjänstemannen Maaret Suomi, tfn (09) 160 28150 eller 040 700 5620