Fritt fram att kommentera KM:s framtidsöversikt

Uutinen 24.08.2010 17.00 fi sv

Vilka är framtidsutmaningarna inom trafik och kommunikation och vilka alternativa lösningar föreslås för dem? Hur ska Finland digitaliseras och hur ser den nya trafikpolitiken ut?

På bland annat de här frågorna finns alternativa svar i kommunikationsministeriets framtidsöversikt, som nu finns i form av ett utkast, fritt att kommentera.

Statsrådets kansli har bett statsrådets kanslichefer att göra upp en framtidsöversikt över sitt område. Översikterna ska användas av partierna vid regeringsförhandlingarna 2011. Synvinkeln på framtiden bör sträcka sig åtminstone till 2020-talet.

Framtidsöversikten över trafik och kommunikation har sammanställts inom tjänsten vid ministeriet. Ministeriet har öppet begärt förslag till den och innehållet har aktivt diskuterats med branschens intressentgrupper under olika skeden av beredningen.

Till sin karaktär ska framtidsöversikten pejla in alternativa modeller - den drar inte upp några riktlinjer. Översikten presenterar alternativ som inte representerar kommunikationsministeriets åsikter i trafik- och kommunikationspolitiska frågor. Dokumentet har inte beretts under ledning av ministrarna och det har inte heller i övrigt behandlats politiskt.

För att den slutliga översikten ska bli så heltäckande som möjligt ligger utkastet på kommunikationsministeriets webbplats där man fritt får kommentera det under en veckas tid. Den som vill kan kommentera utkastet och skicka sina kommentarer senast den 31.8.2010 till adressen info@lvm.fi Tyvärr kan kommentarer som kommer efter det tiden gått ut inte längre beaktas.

Särskilt önskas åsikter om ifall det i utkastet saknas frågor om trafik och kommunikation som är relevanta för regeringsprogrammet. Åsikter om vad som är en bra eller dålig synvinkel på någon fråga kan däremot lämnas till förhandlingarna om regeringsprogrammet. Formulera dina kommentarer kort och informellt.