null GOFREP-valvontaa 10 vuotta

GOFREP-valvontaa 10 vuotta

Uutinen 01.07.2014 10.03 fi

Rahtilaiva. (Kuva: Rodeo)

Suomenlahden alusliikenteen pakollinen ilmoittautumisjärjestelmä GOFREP täyttää 10 vuotta. Toiminta käynnistyi 1.7.2004 Suomen, Venäjän ja Viron yhteistyönä.

Järjestelmä kehitettiin 2000-luvun alussa vastaamaan riskeihin, joita Suomenlahden alusliikenteen ja erityisesti öljykuljetusten määrän huomattavan kasvun arvioitiin aiheuttavan.

Suomenlahden kansainvälinen vesialue on jaettu Suomen, Viron ja Venäjän yhteisellä sopimuksella kolmeen valvonta-alueeseen joita valvotaan kunkin valtion vastuullisesta meriliikennekeskuksesta.

Kaikki alukset, joiden bruttovetoisuus on vähintään 300 GT, ilmoittautuvat Helsingin, Pietarin tai Tallinnan meriliikennekeskuksille alueella liikkuessaan.

Vastaavia ilmoittautumisjärjestelmiä oli jo ennen GOFREP-toiminnan aloittamista otettu käyttöön eri puolilla maailmaa, mutta erityisen merkittävän Suomenlahden järjestelmästä tekee kolmen rannikkovaltion jakama vastuu, tiivis yhteistyö, yhteiset toimintatavat ja keskusten välinen reaaliaikainen tiedonvaihto.

GOFREP-järjestelmää on useiden tutkimusten ja selvitysten perustella pidetty yhdessä Suomenlahdella käytössä olevien reittijakojärjestelmien kanssa merkittävimpänä syynä siihen, ettei Suomenlahdella ole lisääntyneestä alusliikenteestä huolimatta ole tapahtunut vakavia onnettomuuksia