Hallituksen budjettiesityksessä LVM:n hallinnonalalle runsaat 2 mrd euroa

Uutinen 10.09.2010 11.17 fi sv en

Hallitus esittää liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle 2 044,6 miljoonan euron määrärahoja vuodeksi 2011.

Liikennepolitiikan lohkolle esitetään yhteensä 1 642,3 miljoonaa euroa, josta liikenneverkon osuus on 1 414,8 miljoonaa. Budjettiesityksen keskeisimpiä hankkeita on Seinäjoen ja Oulun välisen radan perusparannuksen jatko.

Viestintäpolitiikan lohkolle esitetään 19,2 miljoonaa ja tutkimukseen eli Ilmatieteen laitoksen toimintamenoihin 40,5 miljoonaa euroa.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen myös Luotsausliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi.