null Hallituksen lisätalousarviossa esitetään tukea useisiin liikennehankkeisiin

Hallituksen lisätalousarviossa esitetään tukea useisiin liikennehankkeisiin

Uutinen 19.05.2017 12.18 fi

Hallitus päätti perjantaina 19. toukokuuta 2017 ensimmäisestä lisätalousarvioesityksestä. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle esitetään lisärahoitusta useisiin hankkeisiin.

Yhteysvälillä Vt 9 Turku – Tampere välillä Liedon asema – Aura käynnistetään tiesuunnitelman päivittäminen liikenteellisten pullonkaulojen poistamiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Hankkeeseen Vt 12 Tillola—Keltti osana Lahti—Kouvola yhteysväliä ehdotetaan 14 miljoonan euron valtuutta. Tavoitteena on liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen sekä liikenteen ohjaaminen eritasoliittymän kautta KymiRingin moottoriradalle. Hankkeen toteutuminen on ehdollinen Kymiringin rahoituksen toteutumiselle.

Uudenkaupungin radan sähköistämiseen ehdotetaan 21 miljoonan euron valtuutta. Sähköistämisen tavoitteena on saada kustannussäästöjä liikennöinnissä sekä pienentää turvallisuus- ja ympäristöriskejä Turun ratapihalla.

Oulun meriväylä -hankkeeseen ehdotetaan 12,5 miljoonaa euron määrärahaa väylän syventämiseen 10 metristä 12,5 metriin sataman kuljetustehokkuuden nostamiseksi.

Rauman meriväylä -hankkeen valtuutta ja määrärahaa ehdotetaan lisättävän 2 miljoonalla eurolla hankkeen vedenalaisen louhittavan kallion määrän kasvun johdosta alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna.

Vuosaaren meriväylän syventämiseen osoitetaan varat vuoden 2018 talousarviossa. Valtion rahoitusosuus on 10 miljoonaa euroa.