null Hallitus edellyttää tieto- ja liikenneverkkojen yhteisrakentamista

Hallitus edellyttää tieto- ja liikenneverkkojen yhteisrakentamista

Tiedote 16.06.2009 13.50 fi

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjaa, että tietoliikenneverkkojen rakentaminen on yhdistettävä nykyistä tehokkaammin liikenneväylien ja esimerkiksi sähkö- tai vesiverkostojen rakentamiseen. Ministerivaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 16. kesäkuuta.

Hallitus asetti viime joulukuussa tavoitteeksi, että nopeat valokuituyhteydet ovat vuoteen 2015 mennessä kaikkien ulottuvilla. Hanke on erittäin kunnianhimoinen ja sen seurauksena valokuiturakentaminen moninkertaistuu lähivuosina.

Ensi vuosikymmenellä tietoliikenneyhteyksiä rakennetaan kymmeniä tuhansia kilometrejä ja näistä suurin osa teiden varsille. Sovittamalla yhteen tietoliikennekaapeleiden rakentaminen muihin rakennustöihin saavutetaan suuria säästöjä. Kaivamisen osuus kokonaiskustannuksista on jopa 80 prosenttia. Kun maa kaivetaan auki, sinne kannattaa siksi samalla kertaa asentaa esimerkiksi telekaapeleita ja vesijohtoja.

Viestintäministeri Suvi Linden on tyytyväinen siihen, että verkostojen yhteisrakentamiselle saatiin koko hallituksen tuki. Olen alan toimijoiden kanssa keskustellessani vakuuttunut siitä, että yhteisrakentamisen lisääminen on välttämättömänä. Ongelmana on asian poikkihallinnollisuus ja alan toimijoiden suuri määrä. Kukaan ei ole myöskään vastannut kokonaisuudesta. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjaukset antavat hyvät raamit yhteisrakentamisen kehittämiselle.

Tietoliikennekaapelit on tunnistettava osaksi kansallista perusinfrastruktuuria. Valtiolla on asiassa vahva intressi, minkä vuoksi sen kuuluu ottaa osa koordinointivastuusta. Emme pienenä kansakuntana voi tuhlata resursseja rakentamisen huonon koordinaation vuoksi, ministeri Lindén sanoo.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi muun muassa, että uudet kaapelit sijoitetaan teiden varsille niiden omistajasta riippumatta kokonaistaloudellisesti mahdollisimman edullisesti. Kun teitä ja ratoja rakennetaan tai parannetaan valtion rahoituksella, väylärakenteeseen asennetaan samalla tietoliikennekaapeli tai sen myöhemmän asentamisen mahdollistava suojaputkitus.

Liikenneväylävirastot ottavat vastuun väylien varressa olevien kaapeleiden sijaintitietojen hallinnasta ja eri operaattoreiden toimien koordinoinnista. Ne antavat tarvittaessa myös tietoja liikenneväylien varteen sijoitetuista kaapeleista ja niiden omistajista.

Liikennehäiriöiden minimoimiseksi operaattorien kaapelit asennetaan samanaikaisesti. Kun myönnetään valtionavustuksia esimerkiksi yksityisteille tai vesihuoltoon, varmistetaan, että myös tarve ja edellytykset tietoliikennekaapelin rakentamiseen on selvitetty.

Yhteisrakentamisen lisätoimia suunnittelemaan asetetaan korkean tason työryhmä.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Parantainen, p. (09) 160 28383 tai 040 756 9601
erityisavustaja Sami Paatero, p. (09) 160 28324